Sage X3 Cloud

Sage X3 i molnet hjälper er att driva och utveckla en effektiv och smidig affärsverksamhet. Utan att ni behöver avsätta resurser och kostnader till infrastruktur, IT-säkerhet, patchar, prestanda eller IT-övervakning kring ert affärssystem. Med Sage X3 i molnet hanteras all drift, infrastruktur, övervakning och support av Sage och/eller Systemstöd. Där Sage X3 affärssystem och dess IT-plattform med tillhörande tjänster levereras som en prenumerationstjänst.

Sage X3 Cloud i molnet bara för er 

Sage X3 affärssystem driftas endera lokalt på egen hårdvaruplattform (on-premises) eller i ett privat moln. Privat moln innebär att ni använder Sage X3 affärssystem i en helt egen dedikerad molnmiljö, totalt avskild från andra. Ett privat moln drar nytta av både stordriftsfördelar och kostnadsfördelar samt prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet jämfört med drift av ert affärssystem i egen regi. Ett privat moln passar drift av affärssystem då det är byggt och anpassat efter en specifik verksamhets affärsbehov där infrastruktur och nätverk är privat och uteslutande till för det företag som nyttjar tjänsten. 

Fördelar privat moln

  Snabb uppstart
  Egen plattform som inte delas med andra
  Mindre belastning på egna, interna IT-resurser
  Inga kostnader för infrastruktur och underhållskostnader
  Överför risk med drift/infrastruktur till 3:e part
  Garanterad drifttid med servicenivåavtal
  Fullständig frihet att anpassa Sage X3 ERP affärssystem
  Fullständig frihet att integrera Sage X3 ERP med andra system
  Du bestämmer när du uppgraderar Sage X3 ERP och till vilken version
  Anpassad för din verksamhet med högre säkerhet än publikt moln


Vad passar ditt företag bäst?

Olika företag har alla olika behov. Det finns ingen lösning som passar alla. För nästan två decennier dominerade egna fysiska servrar, on-premises installationer av affärssystem. Idag ersätts lokala on-premises affärssystem med affärssystem i molnet.

I nedanstående guide får du en översikt över de olika driftalternativen som finns som hjälper dig att utvärdera och hitta den modell som bäst passar ditt företags behov.

Läs Public Cloud, Private Cloud or On-Premises här

Guide kring affärssystem som on-premises, private eller public cloud

Sage X3 – på Amazon AWS eller UpCloud

Sage X3 Cloud kan endera levereras av Sage (Amazon AWS och Linkbynet) eller från Systemstöd där UpCloud står för infrastruktur.

Nedan en övergripande sammanställning över tjänster och innehåll i en leverans av Sage X3 i molnet från Sage alternativt från Systemstöd

Klienter

Tjänster

Servicemodell

Infrastruktur

Övervakning

Incidenthantering

Säkerhetshantering

Återkommande och proaktiva uppgifter

* Supportavtal Systemstöd tecknas separat med Aktiebolaget Systemstöd Sverige avseende support av Sage X3 applikationen och dess olika moduler och funktioner.  
** Amazon Web Services (AWS) är världens mest omfattande molnplattform och erbjuder över 175 tjänster från datacenter över hela världen. Miljontals kunder – inklusive de snabbast växande nystartade företag, största företag och ledande myndigheter. Läs mer om Amazon Web Service (AWS) här
** UpCloud är en europeisk molntjänstleverantör som erbjuder världens snabbaste molnservrar med 100% driftstids SLA från 13 datacenter runt om i världen. Bland annat i Stockholm och bland annat Amsterdam, London, Chicago, Frankfurt, Helsingfors, New York, London, Madrid, San Jose, Singapore, Sydney och Warszawa. Upcloud bildades 2012 och har sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland. Läs mer om UpCloud här

Fördelar med Sage X3 i molnet

Det pågår en successiv flytt av drift samt distribution av affärssystem till molnet. Skälen att gå från lokal egen drift av företagets affärssystem till molnet många. 

Ökad skalbarhet: Med Sage X3 Cloud i molnet kan ni enkelt kan skala upp och ner prestanda efter behov avseende affärssystemets IT-plattform. 

Senaste teknik: Ni har ständigt tillgång till och kan använda senaste teknik och undviker att halka efter i den tekniska utvecklingen. 

Undvik tunga investeringar: Ni undviker kostnader i form av egna, höga investeringar i egen IT-plattform. Dessutom krävs ingen egen, stor IT-avdelning med medarbetare som måste ha hög kompetens inom olika kompetensområden, för att hantera drift och säkerhet av affärssystemet. 

Mindre administration: Ni kan lägga mindre tid på all administration av företagets IT-miljö för affärssystemet. 

Ökad säkerhet: En trygghet att företagets information i affärssystemet hanteras säkert med de senaste säkerhetslösningarna som övervakas 24/7/365.

 

Målgrupp Sage X3 Cloud

Målgruppen för Sage X3 Cloud är medelstora företag och/eller dotterbolag till stora företag med internationell verksamhet. Sage X3 används idag av +7500 företag i drygt 80 länder inom många olika branscher.

Sage X3 funktioner och moduler

Sage X3 är lokaliserat till svensk lagstiftning samt översatt till svenska och dessutom översatt till ett 20-tal olika språk samt lokaliserat för ett 30-tal länder. 

Prisexempel Sage X3 i molnet

Sage X3 applikationen och dess systemplattform med tjänster levereras som ett privat moln (private cloud) via en årlig prenumeration. I detta exempel utgår vi från ett företag inom distribution och handel med behov av affärstöd inom bland annat logistik, försäljning, CRM, eftermarknad och ekonomifunktioner. Databas Microsoft SQL Server ingår i båda nedanstående exempel samt tjänster kring driftsplattformen för Sage X3 enligt ovanstående tabell. 

Företaget har behov av 30 namngivna användare. 

Sage X3 Cloud by Sage

Pris per år med : 483 770 SEK
Pris per månad: 40 314 SEK
Pris per månad och användare: 1 344 SEK

Systemstöd Sage X3 Private Cloud by UpCloud

Pris per år med : 406 590 SEK
Pris per månad: 33 883 SEK
Pris per månad och användare: 1 129 SEK

 

Utforska Sage X3

Läs om alla funktioner i Sage X3 Capabilities Guide här

video Sage X3 partners

Se Sage Product Tour här


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.