Upptäck hur ett affärssystem kan hjälpa
ditt läkemedelsföretag att växa

Läkemedelsindustrin förändras kontinuerligt  med prispress och nya regleringar, vilket innebär att läkemedelsföretag kontinuerligt måste effektivisera sin verksamhet. Sage X3 är affärssystemet som ger företag inom produktion och distribution av läkemedel och kosttillskott de verktyg som behövs för att konkurrera. Här läser du mer om utmaningar för process- och läkemedelsföretag och vad de ska tänka på vid utvärdering och val av affärssystem.

Sage X3 för läkemedelsföretag


Effektiviserar läkemedelstillverkning

• Processspecifik funktionalitet med kontroller på flera nivåer och fullständig spårning av till exempel formelhantering och viktberäkningar.
• Integrerar alla stadier i tillverkningens livscykel med kostnadsberäkning, kapacitetsplanering och produktförpackningar.

Uppfyller FDA och farmaceutiska regler

• Eliminerar de arbetsintensiva, manuella procedurerna för regelefterlevnad.
• Ser till att du uppfyller FDA-krav och andra globala regelverk för produktutveckling och kommersialisering samtidigt som du kan granska och spåra alla produktionstransaktioner genom hela produktcykeln.


 
Läs om Sage X3 och 21 CFR Part 11 här >


Kvalitetskontroll

• Hanterar alla rutinmässiga kvalitetssäkrings uppgifter mer exakt då allt ingående material genomgår kvalitetssikring och test.
• Inspektioner sker genom en helt integrerad kvalitetskontroll process och eliminera dyra misstag.

Batch och recept

• Uppfyller strikta dokumentationskrav för hantering av batcher och recept, ingrediens- och beredningskostnader, historiska ingrediensdata med källa, beredning, lagrings- och bearbetningsmetoder samt tillverknings- och leveransdata..

Förbättra R&D

• Snabbare produktutveckling genom att eliminera tidskrävande uppgifter som till exempel hantera formler i olika system.                 

Spårbarhet

• Minimerar risken med återkallning med full spårbarhet framåt och bakåt.
• Reagera snabbt på rapporterade fel eller defekter från kunder, leverantörer eller internt och se all information snabbt för att förstå omfattningen av återkallandet.

Kontrollera lager i realtid

• Kontrollera ditt produktionsflöde mer effektivt och med ökad noggrannhet. Automatisera och förenkla er inventering och öka er lageromsättning.
• Ta kontroll inte bara över lager utan även av ej lagerförda artiklar och direktleveranser.Läs mer om Sage X3 för läkemedelsföretag >


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.