Pagero e-faktura


– Nå alla dina affärspartners via en enda koppling
– Du behöver inte tänka på e-fakturaformat
– Nå företag som använder även en annan operatör


Pagero

Pagero erbjuder e-order-, e-faktura- och e-betalatjänster som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom hela processen från order till betalning. Pageros e-order- och e-fakturatjänster levereras i molnet via nätverket Pagero Online. Tjänsterna är oberoende av affärssystem, bransch och transaktionsvolym och passar därför alla typer av företag.

Pagero har ca 120 anställda med huvudkontor i Göteborg och lokala säljkontor i Stockholm, Oslo, Helsingfors, Brighton, Dublin och Dubai.

pagero e-faktura systemstod

Pagero e-faktura

Pageros lösningar förändrar inte den befintliga faktureringsprocessen. Däremot förbättras den väsentligt tack vare minskat onödigt manuellt arbete, vilket bidrar till ökad effektivitet och bättre kontroll, förbättrad säkerhet, kortade kredittider och minskad miljöpåverkan. Pageros kunder har tillgång till det globala affärsnätverket Pagero Online för enkel, säker och kostnadseffektiv kommunikation mellan små, mellanstora och stora företag och organisationer med lokal eller global närvaro. 

Vad är en e-faktura?

Eftersom begreppet e-faktura definieras på olika sätt tycker Pagero att det är viktigt att klargöra vad de menar med en äkta e-faktura. Enligt Pageros definition är en äkta e-faktura en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren tills den tas emot och behandlas av mottagaren. En äkta e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid.

Vissa företag väljer att skicka en PDF-kopia av fakturan med e-post. Denna kopia kan scannas eller skrivas ut på papper för att därefter registreras i reskontran. Pagero erbjuder möjlighet att skicka PDF-faktura via e-post som en tilläggstjänst, men vi rekommenderar sina kunder att skicka och ta emot äkta e-fakturor av flera anledningar:

- Det är enklare att uppnå en hög grad av automatisering med äkta e-fakturor än med PDF-fakturor.
- Avsändaren får inte automatiskt någon kvittens på att PDF-fakturan kommit fram till mottagaren.
- PDF-fakturor kan fastna i mottagarens spamfilter.
- Flera större företag godkänner inte PDF-fakturor via e-post.
- Mottagaren måste investera i en scanninglösning för att kunna tolka PDF-fakturan automatiskt.
- Betydligt mindre mängd information (färre fält) tolkas vid scanning jämfört med när fakturan är helt elektronisk.
- Studier visar att sannolikheten för att en scannad faktura tolkas helt utan fel endast är 34,7% (källa: Basware), vilket innebär tidskrävande felhantering.

Pagero Online

Pagero e-faktura

Med Pagero e-faktura kan ditt företag kommunicera elektroniskt med alla era affärspartners via en enda koppling till Pageros nätverk Pagero Online. Pagero e-faktura passar alla företag oavsett affärssystem, bransch och fakturavolym.

Pagero e-order

Med Pagero e-order kan ditt företag kommunicera elektroniskt med alla era affärspartners via en enda koppling till Pageros nätverk Pagero Online. Pagero e-order passar alla företag oavsett ERP-system, bransch och ordervolym.

Pagero e-betala

Med Pagero e-betala kan ditt företag hantera alla typer av betalfiler. Du behöver inte koppla upp dig mot din Internetbank utan skickar alla betalfiler direkt till Bankgirot. Det spelar heller ingen roll vilket ekonomi- eller lönesystem du använder.

Läs mer om Pagero e-faktura, e-order och e-betala här >


Exempel på några av våra kunder som använder Pagero

                    

Läs mer om Pagero e-faktura >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.