Digital kundfakturering

Kontakta oss här

Har ni kunder som ställer krav på att ert företag skall börja använda e-faktura? Eller vill ni sänka era kostnader och minska nedlagd tid genom digital kundfakturering? Systemstöd är partner till Pagero som erbjuder digital kundfakturering, e-faktura samt e-order- och e-betalatjänster som hjälper företag att effektivisera sin verksamhet genom hela processen från order till betalning.

Tjänsterna är oberoende av affärssystem, bransch och transaktionsvolym och passar därför alla typer av företag.

Digital kundfakturering

Pageros e-faktura lösning för digital kundfakturering förändrar inte den befintliga faktureringsprocessen i ditt affärssystem. Däremot förbättras den väsentligt tack vare minskat onödigt manuellt arbete, vilket bidrar till ökad effektivitet och bättre kontroll, förbättrad säkerhet, kortade kredittider och minskad miljöpåverkan.

Vad är en e-faktura?

Eftersom begreppet e-faktura definieras på olika sätt är det viktigt att klargöra vad som menas med en äkta e-faktura. Enligt Pageros definition är en äkta e-faktura en faktura som ställs ut, tas emot och behandlas elektroniskt. Den är digital från det att den skapas i affärssystemet av utställaren tills den tas emot och behandlas av mottagaren. En äkta e-faktura är med andra ord elektronisk under hela sin livstid.

Vissa företag väljer att skicka en PDF-kopia av fakturan med e-post. Denna kopia kan scannas eller skrivas ut på papper för att därefter registreras i reskontran. Pagero erbjuder möjlighet att skicka PDF-faktura via e-post som en tilläggstjänst, men vi rekommenderar att skicka och ta emot äkta e-fakturor av flera anledningar:

– Högre grad av automatisering med e-fakturor än med PDF-fakturor
– Ingen automatisk kvittens att PDF-fakturan kommit fram
– PDF-fakturor kan fastna i mottagarens spamfilter
– Många företag godkänner inte PDF-fakturor via e-post
– Investering i scanninglösning för att tolka PDF-fakturan automatiskt
– Mindre mängd information tolkas vid scanning jämfört med när fakturan är helt elektronisk
– Sannolikheten att en scannad faktura tolkas helt utan fel är endast 34,7%, vilket innebär tidskrävande felhantering (källa: Basware)

Vad ingår

I lösningen för digital kundfakturering ingår:
– Stöd för att hantera priskatalog, order, orderbekräftelse, leveransavisering, faktura och påminnelse
– Tillgång till miljontals företag världen över via Pageros och deras samarbetspartners nätverk
– Möjlighet att hantera affärsmeddelanden B2B, B2G och B2C
– Automatisk konvertering till och från alla format i Pageros formatbibliotek
– Tjänster som uppfyller lokala regler för arkivering, tidsstämpling, legala dokument, skatterapportering och momshantering
– Möjlighet till kundanpassning med hjälp av tilläggstjänster

Video e-faktura med Pagero

Vill du veta mer om digital kundfakturering?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Peter Engström - Systemstöd
Peter Engström,
telefon  +46-705 255423
e-post peter.engstrom@systemstod.se

Exempel på kunder med digital kundfakturering

Pagero e-faktura

Med Pagero e-faktura kan ditt företag kommunicera elektroniskt med alla era affärspartners via en enda koppling till Pageros nätverk Pagero Online. Pagero e-faktura passar alla företag oavsett affärssystem, bransch och fakturavolym.

Pagero e-order

Med Pagero e-order kan ditt företag kommunicera elektroniskt med alla era affärspartners via en enda koppling till Pageros nätverk Pagero Online. Pagero e-order passar alla företag oavsett affärssystem, bransch och ordervolym.

Pagero e-betala

Med Pagero e-betala kan ditt företag hantera alla typer av betalfiler. Du behöver inte koppla upp dig mot din Internetbank utan skickar alla betalfiler direkt till Bankgirot. Det spelar heller ingen roll vilket ekonomi- eller lönesystem du använder.

Läs mer om Pagero e-faktura, e-order och e-betala här >>


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.