Rillion Prime
Elektronisk fakturahantering

Med Rillion Prime uppnås elektronisk, effektiv hantering av leverantörsfakturor i ett automatiserat digitalt flöde, med matchning, attestflöde och kontering oavsett i vilket format leveranstörsfakturan levereras. Vid godkänd kontering och attest kan leverantörsfakturan gå direkt till bokning ditt ekonomisystem. Bara eventuella avvikelser hanteras manuellt och ni har alltid full kontroll över var i företaget leverantörsfakturorna befinner sig och vilken status de har.

Rillion Prime för elektronisk fakturahantering i större organisationer, integrerat med flera affärssystem (ERP), bland annat Jeeves ERP, Visma.net och Sage X3. Rillion Prime har funktionalitet för komplexa behov som till exempel AI-kontering, order- och avtalshantering och analysverktyg. 

Systemstöd är partner med Rillion marknadsledande leverantör av lösningar för elektronisk hantering av leverantörsfakturorsom (Rillion Prime och Rillion One). Systemstöd har utvecklat integrationer med Jeeves ERP och Sage X3 affärssystem.

Rillion Prime – komplett lösning för elektronisk fakturahantering

Med Rillion Prime har du alltid full kontroll över var alla leverantörsfakturor befinner sig i ditt företag och vilken status de har. Med påminnelser och total överblick i realtid i Rillion Prime betalas fakturor i tid utan risk att de försvinner eller glöms bort.

Flödet kan dessutom automatiseras så långt det är möjligt, oavsett i vilket format leveranstörsfakturan levereras (e-faktura, skannad eller mailad PDF).

Med Rillion Prime kan du hantera alla leverantörsfakturor snabbt och effektivt oavsett var du befinner dig.

Ingår i Rillion Prime

Obegränsat antal användare (administratörer / attestanter)
 Mobil access (kontera, attestera leverantörsfakturor oavsett tid och plats)
 Support i din tidszon på lokalt språk (svenska, engelska, danska och finska)

Demo Rillion Prime

Se demo av elektronisk hantering av leverantörsfakturor med Rillion Prime här:

Fakturainläsning med Rillion Prime

Med Rillion Prime erbjuds flera lösningar för att importera och tolka data från dina leveranstörsfakturor. Allt för att eliminera all manuell registrering.

Tolkningstjänster med hög automatiseringsgrad:

 90-99% för pappers- och PDF-fakturor.
 100% för e-fakturor.

Matchning

Matchning mellan leverantörsfakturor och inköpsorder kan ske på huvud- eller radnivå för enskilda artikelrader. Matchning kan även ske mot ordernummer eller inleveransnummer och belopp, såväl som matchning mot kontrakt. Om ordern eller avtalet är konterat, attesterat och all information stämmer kan fakturan gå direkt till bokning och betalning i ditt affärssystem. Det är enkelt att matcha återkommande, periodiska fakturor mot avtal.

AI kontering med Rillion Prime

I Rillion Prime finns en integrerad AI-motor som konterar omkostnadsfakturor automatiskt. Vilket innebär att du inte behöver skapa olika mallar och regelverk som styr förslag för kontering, projekt eller kostnadsställe.

Frågor om Rillion Prime – kontakta Systemstöd

Har du frågor eller bara vill veta mer om Rillion Prime integrerat med affärssysten från till exempel Visma net, Jeeves ERP eller Sage X3? Kontakta Holger direkt eller något av våra kontor här.

Online attest med Rillion Prime

Granska och attestera alla leverantörsfakturor online, vilket innebär både enklare och snabbare process för hela din organisation.

Rillion Prime skickar automatiskt mail till attestanten när det finns leverantörsfakturor att godkänna där attest sker digitalt, direkt i ett mejl, på dator eller mobil. Attestflöden kan justeras enkelt vid behov och alla noteringar avseende en faktura sparas fakturaarkivet.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.