Handdatorsystem

Boka demo

Ett logistiksystem med handdatorer hanterar effektivt alla transaktioner på alla typer av lager i ett strömlinjeformat arbetsflöde med få knapptryckningar.

Systemstöds handdatorapplikation ISE Lager innehåller en mängd funktioner för effektiv lagerhantering som batchhantering, serienummerhantering, utplock i prioriteringsordning, kontroller att rätt artikel hanteras i rätt mängd från rätt lagerhylla, dirigering för att optimera utplock m.m. Allt integrerat med affärssystemet  Jeeves ERP.

Lagerhantering med handdatorer

En handdatorlösning i företagets lagerhantering betalar sig på mycket kort tid i form av effektivitetshöjningar och bättre kvalitet. Vår handdatorlösning ISE Lager innehåller en mängd funktioner som batchhantering, serienummerhantering vid ut- och inleverans, utplock i prioriteringsordning, kontroller att rätt artiklar hanteras i rätt mängd från rätta lagerhyllor, dirigering för att optimera utplock. Allt är givetvis helt integrerat med Jeeeves ERP affärssystem.

Enkel användning – affärssystemet prioriterar och skapar jobbköer för in- och utleveranser och genererar påfyllnadsorder för de som jobbar med buffert- och plockhyllor. Användaren behöver inte längre konfronteras med val utan utför den uppgift som står högst upp i respektive jobbkö.

Enkel inlärning – utbildning av ny personal eller tillfällig personal är mycket enkel med en handdatorlösning i företagets lagerhantering. ”Välj den första, gå till aktuell hylla, scanna streckkoden på artikeln och hyllan samt ange antal” är den instruktion som behövs. Scannas fel hylla eller artikel så säger handdatorsystemet ifrån.

Samplock – affärssystemet genererar automatiskt samplockorder av samtliga order som skall till samma kund vid samma leveransdatum och slår ihop dem till en följesedel. Samplock kan också ske av order för olika kunder. Rutinen skriver ut en etikett för varje order som ska limmas på transportförpackningen. Vid plock talar handdatorsystemet om vilken kartong artikeln skall stoppas i och streckkoden på den utskrivna etiketten scannas av. Vid scanning av fel streckkod säger handdatorsystemet ifrån. Det blir svårt att göra fel samtidigt som antalet turer ute på lagret minskas avsevärt.

Effektivitetshöjning – genom specifik funktionalitet som parallellplock i olika lagerzoner, integration med lagerautomater, varningssignaler för olika förhållanden som farligt gods, hög vikt, behov av truck m.m. Dessutom funktionalitet som lagerflytt via interimslager (flyttvagn), inleveranser i upp till tre steg (gods på kaj, kvalitetskontroll, inleverans), avslutsrutiner med utskrift av kollietiketter och föravisering till speditör.

Vill du veta mer om handdatorsystem?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Jari Koskella - Systemstöd
Jari Koskella,
telefon  +46-702 572140
e-post jari.koskela@systemstod.se

" Här några tips kring handdatorlösningar till företag som jag tycker du bör tänka på. Applikationerna i handdatorerna ska vara anpassade till hårdvaran. Hur är miljön där handdatorerna skall användas? Är den fuktig, förekommer det damm eller ska handdatorn användas utomhus så påverkar det valet. Det trådlösa nätverket bör dimensioneras och anpassas för den utrustning som skall användas. Handdatorerna används kontinuerligt, varje dag, kanske dygnet runt av lagerpersonalen, vilket medför höga krav på ergonomi. Det finns lösningar där handdator och affärssystem synkroniseras vid dockning av handdatorn. Den typen av lösningar missar flertalet av de effektivitetsskapande och kvalitetshöjande målen."

Jari Koskela, konsult Systemstöd

Ökad kvalitet med handdatorer på lagret

Enkelheten i att använda handdatorer i lagerarbetet medger användning av hyllplatser. Varje hyllplats märks med en streckkod som identifierar hyllan. Inleverans sker genom att artikel- och hyllplatsstreckkod scannas. Genom detta garanteras att datakvaliteten blir mycket hög, det vill säga att det angivna saldot på en artikel högst sannolikt finns på den aktuella hyllan. Orsaker till misstämning är extraordinära. Det innebär vidare att det kommer att finnas det antal som skall plockas, när plockuppdraget utförs. Vidare förstår man att det inte kommer att vara ett bekymmer att ställa samma artikel på flera hyllor vilket i sin tur förenklar hantering av inleveranser.

Inleveranser med handdatorer

I samband med inleveranser föreslår handdatorlösningen vilken hylla artikeln skall in på. Systemet kan konfigureras till att hantera maxantal på en hylla, men trots förslaget går det utmärkt att ställa artikeln på vilken annan hylla som helst, om operatören finner det bättre av någon anledning. Fortfarande scannas artikel och hylla vid inleverans varvid affärssystemet vet var artiklarna står.

Inleveransrutinen i handdatorlösningen kan skriva ut streckkodsetiketter att fästa på förpackningarna om så önskas.

Inkommande gods

Identifiering av inkommande gods förenklas avsevärt genom att vilket streckkod som helst som förekommer på pallen kan scannas. Systemet söker igenom förekommande streckkoder och föreslår den beställning som artikeln förekommer i. Förekommer artikeln i flera beställningar så får man en valmeny. Systemet lagrar streckkoder för artikel, innerförpackning, ytterförpackning och eventuella andra förpackningsstorlekar. Dessutom jämför systemet avläst streckkod mot artikelnumret.

Alla transaktioner i realtid

Handdatorsystemet är on-line vilket innebär att alla transaktioner som sker i handdatorn de facto sker i företagets affärssystem i realtid. I verkligheten är handdatorlösningen ett annat gränssnitt mot affärssystemet. Det innebär givetvis att bokning av nya kundorder alltid kommer att ske mot ett aktuellt saldo per hylla. Det kan med andra ord inte uppstå några dubbelbokningar av saldon på hyllor.

Alla transaktioner i handdatorn sker när transaktionen sker fysiskt. Således fångar man transaktionen när den sker, där den sker. Mer realtid än så går inte att uppnå! Det innebär till exempel att det går att följa vart plock på en order eller samplockorder pågår. En annan fördel är att det går att sätta flera plockare på en och samma order.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.