ISE Frakt


– Automatiserar och förenklar hanteringen vid utskrift av olika typer av fraktsedlar och adresslappar
– Effektiv utleveranshantering
– Spårbarhet av gods


Enklare utleveranshantering

ISE Frakt automatiserar och förenklar hanteringen vid utskrift av olika typer av fraktsedlar och adresslappar samt att man inför spårbarhet för gods. En effektivare och mer strömlinjeformad utleveranshantering som spar både tid och minskar felfrekvensen. Samtidigt som standardiserade, självklistrande etiketter förenklar packhanteringen.

Integrerat med affärssystem

Affärssystem som exempelvis Jeeves hantering av orderavslut med därtill hörande moment som fraktsedlar, fraktsedelsnummer, adressetiketter, frisläppning mm är visserligen ofta komplett såtillvida att all funktionalitet finns. Däremot saknas stöd för moderna, generella etikettskrivare, automatik i val av fraktsedlar och adresslappar, automatisk nummersättning av fraktsedlar och leveransorder mm.

Automatiskt orderavslut

Vi på Systemstöd har därför utvecklat en anpassning av Jeeves orderavslut till fraktsedelsskrivare från Intermec med programmet Datafångst Transport. I anpassningen ingår både automatik för orderavslut (till önskad nivå), utskrift av frakthandlingar via automatik eller en enda knapptryckning oavsett typ samt spårbarhet via fraktsedelsnummer med möjlighet till online godsspårning via transportörer som hanterar detta. Liksom möjlighet till e-post-avisering av levererat gods med information om fraktsedelsnummer mm.


          

Några kunder som använder ISE Frakt

Veta mer om ISE Frakt - kontakta oss här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.