Implementera Sage X3 affärssystem


Implementation av ett nytt affärssystem handlar inte främst om teknik eller IT, utan har sitt fokus på att analysera, förstå och utveckla företagets affärsprocesser. Ett implementationsprojekt av nytt affärssystem berör direkt eller indirekt hela företaget, olika avdelningar och olika medarbetare.


Implementera affärssystem

Här en beskrivning och överblick av vår implementationsmodell vid implementering av Sage X3 affärssystem. En modell som hanterar olika situationer och roller, med mallar och underlag för att stödja ett enhetligt arbetssätt och för att återvinna kunskap löpande.  

Implementera affärssystem

Analys

– Under analysen mappas ert företags processer mot affärssystemet Sage X3 och eventuella avvikelser definieras
– Behov av kompletterande systemstöd som till exempel anpassningar, integrationer dokumenteras
– Behov av migrering dokumenteras
– Fastställer projektets olika aktiviteter, dess omfattning och lösning
– Analysen kan vara allt från en genomgripande förstudie av hela företagets affärsprocesser och verksamhet till en enkel analys av en viss process.

Implementation

– Teknisk installation av Sage X3 på er IT-plattform eller uppsättning av extern drift, cloud lösning för drift av Sage X3 affärssystem
– Vi sätter upp de olika modulerna, funktioerna i Sage X3 utifrån förstudien och analysen
– Ert företags nyckelanvändare utbildas i Sage X3 i sina respektive arbetsflöden och arbetsområden
– Mappning och migrering av data och information från ert befintliga gamla affärssystem till Sage X3 genomförs
– Eventuella anpassningarna i Sage X3 och integrationer med andra system utvecklas och testas
– Förberedelser inför era tester av det nya affärssystemet
– Ni testar affärssystemet Sage X3 inom respektive affärsprocess och delområde
– Vi dokumenterar affärssystemslösningen, dess funktioner och processer

tips implementering affärssystem ERP

Läs 8 tips för framgångsrik implementering av nytt affärssystem här >

Driftsättning

– I denna fas förbereder vi både system och er organisation för driftstart av det nya affärssystemet. 
– Vi planerar och förbereder överlämning till support och kundutveckling/förvaltning av det nya affärssystemet. 
– Alla slutanvändare av det nya affärssystemet utbildas
– Slutmigrering i form av att t.ex. lagersaldon flyttas över samt valideras mot gamla affärssystemet
– Affärsystemet Sage X3 tas i drift
– Vi planerar fortsättningen av vårt samarbete och kommande optimeringsprojekt
– Implementationsprojektet avslutas

Kundutveckling och förvaltning

– Efter driftstart och driftstartsassistans tillhandahåller vi stöd och assistans i den omfattning kunden önskar av sitt Sage X3 affärssystem. 
– Vi genomför regelbundna KAM-möten för att stötta- och utveckla ert företags verksamhet och dess systemstöd med affärssystemet Sage X3 som stöd. 
– Vi genomför uppgraderingar
– Med support av Sage X3 från Systemstöd har ert företag bästa möjliga grund för snabb hjälp vid ev. problem.

Support Systemstöd

Mer om implementering av nytt affärssystem

Är det viktigare att hitta rätt samarbetspartner och tjänsteleverantör kring sitt affärssystem än bästa affärssystem?
I blogginlägget Leveransförmåga viktigt vid utvärdering av Affärssystem tar Bertil Ågren upp denna utmaning och process.

En avgörande faktor vid bedömning av olika leverantörer av konsulttjänster, är förutom personalomsättning, leverantörens syn på kompetens, konsultkompetens. Framtiden ligger inte hos de som anammar en branschlösning utan hos de som kan korsbefrukta branscherfarenheter och på sätt skapa en unik konkurrensfördel. Läs mer i blogginlägget Konsultkompetens

En undersökning från Panorama Consulting Solutions bekräftar vad många användare av affärssystem redan vet. Att genomföra en implementation kan bli en mardröm och de förväntade fördelarna kan vara svåra att se inledningsvis. Här läser du om fem viktiga skäl till varför implementationer av affärssystem inte går som förväntat i blogginlägget – Implementera affärssystem 

Jonas Andersson, HerberthNathan & Co konstaterar efter en ovetenskaplig summering och tillbakablick på genomförda installationer av affärssystem från de senaste 10-15 åren, att det går att utläsa ett tydligt mönster när det gäller orsaker till problem. Du läser om det här i Välj leverantör – inte system


Mikael Edelslätt, affärsutvecklare, SRB Gruppen AB

– Systemstöd visade snabbt att de förstod vår verksamhet. Det faktum att de har lång och gedigen erfarenhet av att implementera och anpassa affärssystem till olika verksamheter, var avgörande för oss vid valet av leverantör av nytt affärssystem. Våra krav är unika och det finns inget givet standardsystem för vår verksamhet”.

Läs fler kundberättelser här >>Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.