Kurser


Utbildningar i olika moduler i Jeeves affärssystem
Utbildningar i systemunderhåll, serveradministration Microsoft SQL Server kring Jeeves affärssystem
Utbildningar för egen systemutveckling i Jeeves Macro Language


Kurser

Nedan presenteras ett urval av våra standardkurser kring Jeeves affärssystem, Jeeves ERP. Förutom standarutbildningar genomför vi kundanpassade företagsutbildningar. För mer information om priser, platser, villkor mm kontakta något av våra kontor här > 

Serveradministration Microsoft SQL Server

En snabbrepetition och uppfräschning av kunskaperna för den systemansvarige i ett Jeeves-nätverk. Få en översikt av de nya administratörsverktygen i Microosft SQL Server. Lär dig att reagera på systemets varningssignaler, genvägar till en effektivare administration och framför allt ett säkrare, mer tillgängligt system!
– Windows administration (användare, grupper etc)
– Säkerhetskopiering, strategi, verktyg, implementering
– Underhåll och optimering av databaser i SQL 2008 och 2012
– Säkerhet i SQL 2008/2012 (roller mm)
– Kontroll av felloggar, eventloggar mm
– Underhåll av hårddisksystem i Windows
– Låsningar, kontroll och åtgärd
– Verktyg för administratören
– Förkunskaper: Viss erfarenhet av drift av Microsoft Windows.

Grundkurs Jeeves Knappologi

En grundläggande kurs om metodiken i Jeeves. Kursen är en förutsättning för att kunna gå vidare och arbeta med funktionerna i de olika modulerna.
– Programmeny, genomgång av trädstrukturen
– Meny och kommandoknappar
– Uppbyggnad formulär och lista
– Sökning och sökvillkor
– Skapa sök- och kortkommandoknappar
– Registrering och ändring av data
– Hantering av Jeeves hjälpfunktioner
– Kursen förutsätter att du har Windowsvana.

Jeeves Knappologi 2 - verktygslådan

Fortsättningskurs efter Grundkurs Jeeves Knappologi. Målsättningen med kursen är att du ska kunna utnyttja Jeeves effektivt och därmed underlätta ditt dagliga arbete. Vi tittar även på de senaste funktionerna som affärsgrafik, dynamiska rapporter och olika utskriftsmöjligheter. En fördjupning görs även av den nya indelningen i kärnan där många inställningar görs personlig, per grupp eller globalt.
– Uppfräschning av grundläggande knappologi
– Sökvillkor från underliggande nivåer
– Interaktiva sökvillkor
– Spara sökvillkor för aktivering via knapp
– Skapa egna flikar och anpassa innehåll och form, t.e.x. flytta fält
– Dynamiska rapporter
– Skapa programkopplingar
– Kärnan 2.0 eller högre teori och praktik
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används.

Jeeves Mallhanterare

Målet med denna kurs är att du själv skall kunna skapa nya och anpassa de utskriftsmallar som finns i Jeeves. Nedan ser du några av de arbetsmoment vi går igenom på kursen.
– Grundläggande mallteori
– Ändra teckensnitt och -storlek
– Skapa egna texter
– Infoga bilder
– Lägga till fält
– Kopiera mallar
– Skapa sidfot kopplad till flera mallar
– Anpassa skrivarinställningar
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "Knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används. Det är en fördel om du har gått några av nedanstående modulbaserade kurser såsom Order 1.

Jeeves Redovisning 1 

Vi går igenom uppläggning av redovisningsår, kontotabeller, produktkonton mm. Målet med kursen är att du skall få en övergripande kunskap om hur du använder redovisningsmodulen i Jeeves affärssystem. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla på kursen.
– Upplägg av redovisningsår samt periodtabell
– Stängning av perioder
– Upplägg och underhåll av kontoplan samt övriga kontodimensioner
– Upplägg automatkonteringar, automatsaldofördelningar mm
– Upplägg av produktkonton
– Upplägg automatkonteringsmallar för periodisering av kostnader och intäkter
– Upplägg av verifikationsnummerserier
– Registrering av manuella verifikationer
– Genomgång periodiska rutiner
– Huvudboksanalyser
– Skapa ingående balanser'
– Uttag av rapporter
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Redovisning 2 med Budget 

I Redovisning 2 med Budget fördjupar vi kunskapen i hur vi använder redovisningsmodulen i Jeeves ERP och lär oss även lägga upp budget. Vi går igenom periodavslut och årsavslut. Vad ska man tänka på? Uttnyttja avstämningsfunktionerna i Jeeves ERP. Lär dig använda Likviditetsprognosen. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla.
– Upplägg av fördelningskurvor budget
– Upplägg av budgetrevisioner
– Registrering budget
– Uppföljning utfall mot budget
– Uttag av budgetrapporter
– Periodiseringar, fasta verifikat, saldofördelningar
– Utnyttja de nya avstämningsprogrammen i ver. 9
– Vad ska man tänka på inför ett periodavslut?
– Vad ska man tänka på inför ett årsavslut?
– Drill Down-funktion i Rapportgeneratorn
– Likviditetsprognos
– Kursen förutsätter att du har genomgått Redovisning 1 eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Ekonomi fördjupning 

I Ekonomi fördjupning går vi igenom nyttiga funktioner i ekonomimodulerna Redovisning, Kundreskontra, Leverantörsreskontra och Inventarier. Vi tittar på uppsättning av konteringsmallar samt genomgång av avstämningsprogrammen i de olika modulerna. Vidare går vi igenom rutiner inför ett periodavslut samt läs oss använda Likviditetsprognosen bland mycket annat. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla
– Upplägg av konteringsmallar
– Produktkonton, integration mellan moduler
– Periodiseringar, fasta verifikat, saldofördelningar
– Utnyttja de nya avstämningsprogrammen
– Vad ska man tänka på inför ett periodavslut?
– Drill Down-funktion i Rapportgeneratorn
– Likviditetsprognos
– Kursen förutsätter att du har genomgått Redovisning 1 eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Anläggningsredovisning 

I Anläggningsredovisning lär oss hantera Jeeves modulen för inventarier. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla
– Upplägg av anläggningsgrupper samt automatkonteringsmallar
– Upplägg och underhåll av anläggningar
– Avskrivning anläggningar
– Försäljning/utrangering anläggningar
– Uppdatering till redovisningen
– Uttag av rapporter anläggningsrapporter
– Uppdatering till redovisningen
– Kursen förutsätter att du har genomgått Redovisning 1 eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Kredithantering av kunder

Kursen går igenom hur du använder kredithanteringen av kunder i Jeeves affärssystem. Nedan ser du några av de arbetsmoment som kursen behandlar.
– Vad krävs för att komma igång?
– Manuell kreditspärr
– Automatisk kreditspärr
– Analys av kundsoliditet
– Kravhantering
– Inkasso
– Kursen förutsätter att du har genomgått Redovisning 1 eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Rapportgenerator

Efter kursen i Jeeves Rapportgenerator skall du kunna skapa egna rapporter såsom resultatrapporter och momsrapporter. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla.
– Upplägg av radkombinationsdefinitioner
– Upplägg av kolumnkombinationsdefinitioner
– Upplägg av rapporter per olika kontodimensioner
– Rapportkörning
– Uttag av rapporter'
– Drill Down-funktion i Rapportgeneratorn
– Kursen förutsätter att du har genomgått Redovisningsmodulen eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Tid- Projekt och Uppdrag 

Kursen ger en överblick i hur modulen Jeeves Tid- och Projektredovisning fungerar. Efter avslutad kurs ska varje deltagare känna till och kunna utnyttja de rutiner och möjligheter som finns i modulen Jeeves Tid- och Projektredovisning. Punkter som berörs är bland andra:½
– Uppläggning av nya projekt
– Skillnad mellan uppdrag och projekt
– Integrationen till redovisningen
– Fakturering löpande, enligt fast pris samt periodiskt
– Skapande av prislistor för tjänster
– Internfakturering
– Kostnadskontering av arbetad tid (statistik)
– Planering av tid
– Avrapportering av tid och expenser samt fakturering av dessa
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Order, Lager, Fakturering 

Grundkurs från orderläggning till fakturering i Jeeves modul för order, lager, fakturering. Målet med kursen är att du skall få en övergripande kunskap om flödet från order till faktura. Du skall få kunskap om hur du använder de olika ordertyperna samt de olika order- och leveransorderprogrammen i Jeeves affärssystem:
– Upplägg och underhåll av kunder, leveransplatser
– Upplägg av artiklar
– Lagertyper, anskaffningssätt
– Genomgång av orderteori, orderstatus, orderradstatus
– Genomgång av ordertyperna Normal, Kreditorder, Prisjustering, Varuprov, Direktuttag
– Genomgång av aktuella dokument
– Funktionsknapparna i orderformuläret
– Kombinationer ordertyper och lagertyper
– Genomgång av ordertyperna OU order, Direktleverans, Transitorder, Lagerflytt mm.
– Genomgång av prislistor och rabattsättning
– Orderunik hantering
– Orderunikt kalkylpris
– Orderavslut och frakt
– Leveransadresser

Jeeves Makroprogrammering

Jeeves makron kan till exempel:
– Underlätta registreringen genom att presentera grundvärden och styra dialogen.
– Kontrollera att registrerade uppgifter är korrekta på fält- och postnivå.
– Förhindra att felaktiga uppgifter sparas.
– Förenkla sökningar och utskrifter.
– Effektivisera programkopplingar.

Makrospråket JML (Jeeves Macro Language) ingår i Jeeves affärssystem, Jeeves ERP och kräver ingen separat licens.

Dag 1: JML - Grunderna i Jeeves makrospråk
– Syntax
– Datatyper
– Makroeditorn
– Stränghantering
– Användarinteraktion
– Koppla makro till knapp
– Koppla makro till händelse

Dag 2: JML - Fortsättningskurs i Jeeves makrospråk
– Filfunktioner
– Programhantering
– SQL-anrop
– E-post
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves affärssystem samt har ett visst mått av programmeringskunskaper.

Jeeves Service

Kursen Service skall ge en överblick i de användningsområden som servicemodulen i Jeeves ger. Målet med kursen är att förstå serviceflödet och kunna använda de basfunktioner som finns inom modulen service. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla på kursen.
– Upplägg av individartiklar
– Registrering av en Serviceorder
– Avrapportering av ett servicearbete
– Avslut och fakturering av serviceordern via Uppdragmodulen eller Ordermodulen
– Logg och uppföljning av en servad artikel
– Skapa beställningar till ett servicearbete
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves Enterprise. Det är en fördel om du har gått Kursen Order 1 och/eller Tid/Projekt/Uppdrag, detta är dock inget krav.

Jeeves Graphical Planning System

Jeeves Graphical Planning System (JGP) används för att grafiskt studera sin beläggningssituation samt att grafiskt detaljplanera densamma. Efter genomförd kurs skall du kunna använda de funktioner som JGP har för att göra en grafisk detaljplanering. JGP kan tillämpa planering mot modulerna MPS, Service eller Projekt i Jeeves affärssystem. För denna kurs använder vi JGP mot Jeeves MPS - eller Uppdrag/Projektmodul
– Grafiskt planering/simulering i JGP
– Omplanera i Jeeves
– Flaskhalsanalys
– Grafisk överblick över pågående Uppdrag / Produktionsordrar
– Se beläggning per person/produktionsgrupp
– Kursen förutsätter att du har genomgått kursen MPS 1 eller motsvarande eller Tid/Projekt/Uppdrag eller liknande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Leverantörsreskontra 1

Grundkurs i Jeeves leverantörsreskontra. Målet med kursen är att du skall få en övergripande kunskap om flödet från uppläggning av leverantör till ankomst/slutattest av faktura. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla på kursen.
– Upplägg av leverantörskategorier
– Upplägg och underhåll av leverantörer, kontaktpersoner
– Upplägg av automatkonteringsmallar för ankomstregistrering och slutattestering av fakturor
– Ankomstregistrering av fakturor
– Slutattest (slutkontering) av fakturor
– Uppdatering till redovisningen
– Uttag rapporter
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Leverantörsreskontra 2

Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla på kursen Jeeves Leverantörsreskontra 2.
– Skapa utbetalningsförslag på förfallna fakturor
– Skapa utbetalningsfil till Bank- respektive Postgirot
– Manuella utbetalningar
– Avprickning leverantörsbetalningar
– Uppdatering till redovisningen
– Uttag av rapporter
– Uppföljning/Statistik leverantör
– Kursen förutsätter att du har genomgått Leverantörsreskontra 1 eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Kundreskontra

Målet med kursen är att du skall få en övergripande kunskap om flödet från fakturering till kundinbetalningar samt följa upp statistik. Nedan ser du några av de arbetsmoment som vi kommer att behandla på kursen om Jeeves Kundreskontra.
– Upplägg av automatkonteringsmallar
– Kundinbetalningar
– Krav-/inkassohantering
– Räntefakturering
– Uttag av rapporter
– Uppföljning/statistik
– Uppdatering till redovisningen
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Inköp och Lager

Målet med kursen Inköp och Lager är att du skall ha kunskap i att planera inköp samt följa upp ett företags lager. Här går vi igenom hur du effektiviserar dina inköpsrutiner samt administrerar och följer upp dina lagerrörelser. Vi tittar även på de nya omplaneringsfunktionerna i Jeeves senaste version och övriga lagernyheter. De moment som vi kommer att gå igenom på kursen är följande:
– Upplägg och underhåll av leverantör
– Upplägg av inköpsavtal leverantör/ artikel
– Inköpsrutinerna - anmodan/beställning
– Ankomst/inleveransrutiner
– Genomgång av inventeringsrutinen
– Genomgång av manuella lagertransaktioner
– Kalkylprisförändringar
– Lagervärdesberäkning
– Omplanering
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves.

Jeeves Marknad - CRM

Kursen Marknad - CRM skall ge en överblick i hur man kan använda Jeeves Marknadsmodul för att kategorisera, planera och följa upp händelser på en kund eller prospekt. I och med senaste versioner av jeeves affärssystem finns det utökade möjligheter att mer effektivt bearbeta sina prospekt och vårda kundrelationerna. Nedan ser du något av det som du kommer att gå igenom på kursen.
– Upplägg och underhåll av företag, kontaktpersoner.
– Konkurrentbevakning SWOT - analys
– Kategorisering av prospekt
– Planera och rapportera besök på ett prospekt
– Kostnadsuppföljning av ett prospekt
– Skapa kampanjer, maila kampanjer samt effektiv uppföljning av kampanjer
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves affärssystem.

Jeeves Material och produktionsstyrning

Efter kursen ska deltagarna förstå flödet och hantera de olika grundläggande funktionerna inom Jeeves MPS modul. Material- och Produktionsstyrningsmodulen i Jeeves affärssystem används för att planera och följa upp ett företags tillverkning.
– Genomgång basuppgifter produktion
– Genomgång av artikelupplägg, strukturer, operationer, produktionsgrupper och flödesgrupper
– Förkalkylering av artikel
– Materialplanering
– Manuellt upplägg av tillverkningsorder
– Skapa tillverkningsorder från anmodan
– Genomgång av orderunik tillverkningsorder
– Återrapportering
– Ekonomisk uppföljning
– Kursen förutsätter att du har genomgått Grundkurs Jeeves "knappologi" eller motsvarande och att man är familjär med de kommandon och begrepp som används i Jeeves affärssystem. Kursen förutsätter även att du har gått kursen Inköp/Lager och/eller Order 1 alternativt har erhållit motsvarande kunskap på annat sätt.

Crystal Reports

Målet med kursen är att deltagarna skall få en introduktion till rapportverktyget Crystal Reports och kunna skapa rapporter baserat på data från Jeeves affärssystem. Avslutningsvis även länka en färdig rapport så den kan startas inifrån Jeeves ERP. Områden som kommer behandlas på kursen är bland annat:
– Inställningar av verktyget Crystal Report
– Koppling till Jeevesdatabasen
– Sortering
– Gruppering
– Parametrar
– Funktionsfält
– Länkning av färdig rapport till Jeeves affärssystem


Anders Ekesiöö, delägare, AB Karl Ekesiöö

– Med Jeeves får vi ett modernt och flexibelt standardsystem som tillsammans med Aktiebolag Systemstöds branschvertikal för bygghandeln uppfyller alla våra behov. Positivt är också att vi kan anpassa lösningen efter våra krav och vidareutveckla den över tid, vilket är viktigt för oss då vi har en god tillväxt.

Läs mer om andra tjänster från Systemstöd >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.