Elektronisk hantering av ALLA fakturor

Boka demo

Spar tid, minska kostnaderna och nå ökad säkerhet med elektronisk fakturahantering. Vi kan genom vår partner Scancloud erbjuda marknadens bästa lösningarna, både vad gäller att ta emot leverantörsfakturor och skicka kundfakturor.

Det sker genom att flytta tråkiga pappersfakturor, som till stor del måste hanteras manuellt, till mer effektiva elektroniska fakturor. Allt integrerat med Jeeves ERP och Sage X3 affärssystem.

Ett effektivt, tillförlitligt och inte minst miljösmart sätt att hantera alla fakturor.

Veta mer? Kontakta vår Bengt-Arne Hallberg direkt på telefon ‭+46 70-816 14 12‬

Ta emot faktura 

Ta enkelt emot alla era leverantörsfakturor elektroniskt till PaletteInvoice eller Jeeves e-Attest med Scancloud Connect som tar emot alla era pappers-, pdf- och e-fakturor, i alla förekommande format. Vi arbetar aktivt med att minska flödena av papper och PDF-fakturor, till förmån för riktiga e-fakturor.

Ofta förflyttas 50-70% av alla fakturor till elektroniska format inom 4 månader efter uppstart. Då tiden som läggs på en pappersfaktura är större än en PDF-faktura, som i sin tur tar mer tid än en e-faktura tar vi betalt för det faktiska flödet av fakturatyper som kommer in. Det innebär att tjänsten kostar mindre och mindre, ju fler elektroniska fakturor vi kan hjälpa dig att få.

Skanning

Fler och fler skickar och tar emot fakturor elektroniskt. Men tills att detta fungerar fullt ut behöver många fortsätta skicka pappersfakturor under en tid. Om du vill börja skanna och tolka leverantörsfakturor kan du prova Scancloud och starta redan i morgon!
Läs mer om skanning här 

PDF faktura

Den information ni vill få ut från PDF fakturor till ert PaletteInvoice, Jeeves e-Attest eller affärssystem läser vi enkelt ut och skickar vidare till er.
Läs mer om PDF faktura här

E-faktura

Det inkommande flödet av e-fakturor till er hanteras enkelt av oss och det spelar ingen roll om era leverantörer skickar fakturor i något speciellt format. Vi hanterar samtliga på marknaden förekommande typer av e-fakturor som till exempel Svefaktura, PEPPOL, Finvoice, EDIFACT, XML, E2B eller EDIfact.
Läs mer om e-faktura här

Aktivering

”Så lite papper som möjligt” är Scanclouds devis. I deras relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat, där vi kan aktivera inkommande och utgående e-fakturaflöden. 
Läs mer om aktivering här


Skicka kundfaktura

Med Scancloud eGate fakturerar ni i det format kunderna vill ha fakturorna i. Papper eller e-faktura spelar ingen roll. Lösningen hjälper dig med allt från utskrift, kuvertering och distribution av pappersfakturor via post, till sändning av pdf-fakturor eller konvertering till samtliga e-fakturaformat på marknaden. Hela flödet sker automatiskt från ditt Jeeves ERP eller Sage X3 affärssystem till kunden.
Läs mer om skicka kundfaktura här

Pappersfaktura till kund

E-fakturor blir alltmer vanliga, men det finns fortfarande många företag som bara kan ta emot pappersfakturor. Därför tillämpar vi pappersfakturor bara när din kund inte kan ta emot kundfakturorna i något annat format.
Läs mer om pappersfakturor här

PDF-faktura och e-faktura till kund

När du skickar din kundfaktura kollar Scancloud av om din mottagare kan ta emot kundfakturan i alternativa format. I första hand e-faktura och i andra hand PDF-faktura. Vi ställer därefter om flödet beroende på vad din kund önskar.
Läs mer om PDF-faktura och e-faktura här

1. Med elektroniska fakturor automatiseras arbetet och fakturan skickas från ditt affärssystem direkt till mottagaren. Ni slipper processen att skriva ut och lägga fakturorna i kuvert samtidigt som du sparar in kostnaden för kuvert och porto.

2. Ibland händer det att kundfakturan på papper inte når fram till mottagaren. Det innebär ytterligare administration samt eventuellt kreditering av påminnelse- och inkassoavgifter. Med elektroniska fakturor kan ni se status och få felmeddelande när något inte blir skickat som planerat.

3. Med elektroniska fakturor förenklas fakturamottagningen hos kunden eftersom automatiseringen minskar manuellt arbete och därigenom antalet misstag. Det kan ge ert företag effekter som lägre kredittid och bättre likviditet.

4. Stöd för nya lagkrav. Från den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektroniska fakturor. Idag skickar över 75 procent av alla småföretag inte elektroniska fakturor, enligt en undersökning som SCB genomfört på uppdrag av DIGG.

5. Miljövinster då ert företag minskar pappersanvändandet.

Påminnelse och inkasso

Med denna lösning bestämmer du själv hur du vill påminna dina kunder om betalning. Du kan enkelt sätta upp automatiska regler per kund för hur kravhanteringen skall ske. Med automatik i alla led sköter sig kravhanteringen utan att du måste lägga tid på den. Har du egen eller redan avtalad kravhantering kan du självklart styra hanteringen dit.
Läs mer om påminnelse och inkasso här >

Aktivering

”Så lite papper som möjligt” är Scanclouds devis. I deras relationssökningsmotor sker dagligen en stor mängd uppdateringar av sändare och mottagare som finner varandra i elektroniska fakturaformat, där vi kan aktivera inkommande och utgående e-fakturaflöden.
Läs mer om aktivering här >

Orderhantering

Med Scanclouds elektroniska orderhantering kan ditt orderflöde automatiseras och förbättras. Ordermeddelanden som till exempel orderbekräftelser, inköpsorder skickas eller tas emot via våra samkörningspartners till dina mottagare eller från dina leverantörer i det format de/du vill. 
Läs mer om orderhantering här >

Övriga tjänster

Här några exempel på övriga tjänster utöver de paketerade tjänsterna för inkommande och utgående fakturor. Här hittar du tjänstepaketen för elektroniska order,  arkivering, fakturahantering och speciallösningar för ekonomisystem.

Finance Flow >

Digitalt arkiv >

Till Internetbank >

Kund, Leverantörs och inköpsanalyser >

Offentlig sektor och större aktörer >


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.