Processindustri


Uppnå produkt- och processkonsistens. Sage X3 hjälper dig att hantera hela din tillverkningsprocess snabbare och mer effektivt från inköp, planering och hantering av verkstadsgolvet genom lager, försäljning och ekonomi och ger bättre insikt om kvalitet och kostnader för att effektivt fylla kundorder, optimera produktionsplaneringen och säkerställa hög kvalitet.


Affärssystem för processindustri
Kemikalier - Kosmetika - Mat och dryck - Läkemedel


Resultat med Sage X3 inom processtillverkning

Reagera snabbare på förändrade kundbehov och förbättra hanteringen av avvikelser.

Minimera avfallet, risken för korskontaminering och kostnader på grund av ålder.

Snabbt anpassa sig till nya regler och krav.

Minska risken och omfattningen av en återkallelse genom att säkerställa jämn kvalitet och säkerhet för era produkter.


Kraftfulla funktioner för processföretag i affärssystemet Sage X3

– Tillverkningsplanering (batch / kontinuerlig)
– Kapacitetsplanering (CRP) huvudproduktionsschema (MPS)
– Mixed-mode planering
– Formel och recept
– Omfattande kvalitetskontroll och spårbarhet av partier, sub-batcher, ingredienser och allergener
– Framåt / bakåt schemaläggning baserat på din prioritet
– Lagerstatus, hållbarhet, utgångsdatum spårning för att säkerställa kvalitet i hela leveranskedjan
– Påfyllning och intertransport 

Produktblad – Sage X3 for Process Manufacturing
Produktblad som beskriver funktioner i affärssystemet Sage X3 för företag processtillverkning.

 Broschyr – Process manufacturing and ERP: Worldwide customer insight
Broschyr som utifrån olika kundperspektiv tar upp de olika utmaningar processföretag möter, vad processföretag ska leta efter i ett nytt affärssystem, vilka är hindren för att köpa affärssystem och hur processföretag väljer rätt affärssystem.

 Sage X3 Solution Capabilities Guide
Broschyr med en överblick av samtliga moduler och funktioner i Sage X3.

Ställ din fråga om Sage X3 affärssystem här


Så använder Alloy Polymers Sage X3


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.