Tillverkande industri


Sage X3 hanterar hela tillverkningsprocessen snabbare och mer effektivt, från upphandling och schemaläggning till återrapportering, lager, försäljning och ekonomi och ger bättre insikt om kvalitet och kostnader för att främja samarbete och ökad effektivitet i verksamheten.


Affärssystem för tillverkande industri
High-Tech – Industriell utrustning – Medicintekniska produkter – Metallindustri


Resultat med Sage X3 inom tillverkning

 Öka er kundnöjdhet genom att snabbare svara på frågor och önskemål med korrekt produktkalkylering och prissättning.

 Optimera dina tillverkningsprocesser genom realtidskontroll av arbetet genom hela tillverkningsflödet och djupare insikter i produktionskostnader.

 Säkerställ att produkterna uppfyller eller överträffar de höga krav era kunder har på era produkter, leveranser och eftermarknadstöd.

 Hantera kundvård, garanti och serviceorder som en del av ert företags kärnprocesser och förbättra spårbarheten i alla delar.


Kraftfulla funktioner för produktion


– Produktionsledning av arbetsorder, kundorder och inventering
– Automatiserad  kapacitetsplanering
– Omfattande spårbarhet på batch, sub-batch och serienummer
– Flexibelt produktionsstyrning och planering
– Strukturhantering med revisioner och gilitghetsdatum
– Produktkonfigurator, optioner och varianter
– Flexibla kostnadsberäknings och prissättningsmetoder

 Läs Discrete manufacturing:Take control of your business här

 Läs Sage X3 for Discrete Manufacturing här

 Läs Sage X3 Solution Capabilites Guide här
Broschyr med en överblick av samtliga moduler och funktioner i Sage X3.

Ställ din fråga om Sage X3 affärssystem här


Vad säger Ozonetech om Sage X3


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.