Välja beslutsstödsystem


– Vilket beslutsstöd, BI-verktyg rapportprogram ska vi välja?
– Sammanställning över olika beslutsstödssystem vi och våra kunder använder
– Olika behov hos olika rapport- och informationskonsumenter


Vad är beslutsstöd

Beslutsstöd är ett samlingsbegrepp för olika metoder att stödja effektivt beslutsfattande, främst genom datorbearbetning av stora informationsmängder med hjälp av beslutsstödsystem (expertsystem) och algoritmer för informationsutvinning (data mining) från företagets andra system.

Hur utvärdera beslutsstöd?

Vad ni bör undersöka och ta fram innan ni börjar utvärdera olika verktyg för beslutsstöd är syftet. Vad är syftet med beslutsstödet? Är det avsett för alla eller för olika typer av användargrupper?

– Möjlighet att bara titta på rapporter eller ska det finnas möjlighet att vrida och vända på information?
– Handlar det om några få användare till exempel företagets ledningsgrupp eller handlar det om många användare, till exempel alla konsulter och projektledare?
– Har ni krav på on-line information det vill säga att det som visas är aktuell information, inte 2 timmar gammal information?
– Förutom beslutsstöd i form av rapporter och utdata, finns det krav på tvåvägskommunikation, det vill säga att även kunna registrera budget eller prognosunderlag?
– Finns information i flera olika system som idag inte kan kopplas samman

Ett annat synsätt är att dela upp behovet/behoven av beslutsstöd enligt klassisk informationsdelning eller analys/data mining enligt nedan:

Klassisk informationsdelning

–  Där statiska rapporter och nyckeltal tas fram med en viss periodicitet
–  Avsett för många användare
–  On-line
–  Utmaning: är det rätt nyckeltal/rapporter (från affärssystemet)

Rekommenderade verktyg: Sage X3 rapporter, Sage X3 BI, Jeeves ERP rapporter, Jeeves BI, Microsoft Reporting Services, Jeeves Business Control, Google Apps, Crystal Reports

Analys/Data mining

– Dynamiska rapporter och analys som kan ske ad-hoc
– Få användare
– Informationsunderlag från olika informationskällor
– Off-line (prestanda)
– Utmaning: Flexibilitet v/s datakvalitet

Rekommenderade verktyg: QlickView, Sage Enterprise Intelligence, Microsoft Office, Jeeves Dynamic Reports

Beslutsstöd från Systemstöd

I nedanstående produktblad följer dels en överblick av inom vilka områden Systemstöd arbetar med kring beslutsstöd men även information om och när olika typer av verktyg och system för beslutsstöd passar bäst.

Läs produktblad beslutsstöd härDu använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.