Jeeves konsulter


Erfarna Jeeves konsulter med verksamhetskunnande som brinner för nya utmaningar och hjälper dig gärna
 Certifierade Jeeves konsulter från våra kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro och Östersund
 Systemstöd levererar kontinuerligt kompetens, expertis och support kring Jeeves ERP till +200 företag i 15 länder


Jeeves ERP konsulter från Systemstöd

Idag träffar du drygt 40 Jeeves konsulter på Systemstöd med gediget verksamhetskunnande som levererar tjänster och expertis kring Jeeves ERP till företag i olika storlek inom olika branscher.

Hos Systemstöd hittar du Jeeves konsulter specialiserad på affärssystemet Jeeves ERP och bättre, effektivare affärsprocesser och funktioner för er verksamhet. En Jeeveskonsult från Systemstöd är er starka koppling mellan ert företags verksamhetsutveckling och affärsssytemet Jeeves ERP.

Implementationskonsult Jeeves ERP

En implementationskonsult från Systemstöd är en Jeeves konsult som självständigt tillhandahåller hjälp i implementeringsfasen av till exempel en ny Jeeves modul eller funktion.

En implementationskonsults främsta kompetens ligger i det aktuella IT-systemet till exempel Jeeves ERP eller en viss modul i Jeeves affärssystem. Eller andra system och programvaror som är integrerade med Jeeves ERP till exempel system för lagerstyrning eller digital hantering av fakturor. 

Verksamhetskonsult Jeeves ERP

En verksamhetskonsult är en konsult som självständigt tillhandahåller råd eller hjälp i verksamhetsfrågor där företagsledning och övriga personal är inblandad. En verksamhetskonsult överbrygger kompetensgapet mellan en managementkonsult och en implementationskonsult genom ett gediget verksamhetskunnande inom till exempel logistik, produktion, projekt- eller serviceinriktad verksamhet.

Systemstöds verksamhetskonsulter optimerar ditt företags affärssystemsrelaterade processer kring Jeeves ERP och olika funktioner och processer kring affärssystemet.

Det kan till exempel handla om lageroptimering, effektivare produktionsflöden med högre krav på planeringsfunktioner, bättre stöd i projekthantering eller att starta upp en e-handel.

Vi gör det med bakgrund av lång erfarenhet, stort kunnande och kompetens från olika branscher och verksamheter som tas tillvara i samarbete och dialog med er. Vi vet hur ni kan effektivisera och skapa ökad lönsamhet med Jeeves ERP eller andra IT-relaterade lösningar inom olika branscher.

Har ni kört fast och tycker att ni inte får ut den effektivisering och effekt ni önskar från ert Jeeves affärssystem?
Systemstöds Jeeves konsulter kan hjälpa ert företag med process och systemanalyser kring Jeeves avseende: 

Analysera och effektivisera processer och flöden i Jeeves affärssystem
 Specificera och tydliggöra behov, systemkrav och Jeeves lösningar
 Leda och driva projekt samt förändringsarbeten med utgångspunkt från Jeeves ERP

Jeeves ERP konsulter, utvecklare och tekniker med lång erfarenhet och verksamhetskompetens

Integrera Jeeves ERP med andra system

Att integrera olika system med Jeeves har funnits sedan Jeeves ERP introducerades. Men intresset har aldrig varit så aktuellt som nu och antal förfrågningar kring att integrera olika försystem med Jeeves ERP har ökat dramatiskt de senaste åren. 

Det handlar främst om att integrationer med affärssystemet är navet i företags automatiserade processer. På Systemstöd har våra Jeeves konsulter utvecklat flera standardiserade integrationer med olika system och Jeeves ERP som till exempel:

– Integration Jeeves ERP med nShift (tidigare Unifaun) för att optimera er transportadministration.

– Integration Jeeves ERP med Weland Lagersystem med lagerhissar för ökad plockhastighet och minskad risk för felplock.

– Integration Jeeves ERP med ISE Lager för att hantera er lagerhantering enkelt och effektivt med handdatorer.

– Integration Jeeves ERP med Rillion för digital hantering av leverantörsfakturor

– Integration Jeeves ERP med Adra Balancer för snabbare och säkrare bokslutsprocess

– Integration Jeeves ERP med ScanCloud för elektronisk, digital hantering av både kundfakturor och leverantörsfakturor.

– Integration Jeeves ERP med e-handelsplattformar som till exempel Lithium och Shopify

Systemstöd Jeeves API underlättar integrationer samt vi hjälper er med utveckling och anpassning av integrationen. 

– Integrationsplattformen Inobiz för Jeeves integrationer med höga krav i komplexa prestandakritiska miljöer.

Jeeves konsulter som utvecklar och anpassar Jeeves ERP

En önskan vid alla implementationer av Jeeves ERP är en affärssystemslösning med ett minimum av kundunika anpassningar och egenutveckling.

Men ibland måste affärssystemet anpassas och med Jeeves unika arkitektur, där kundunika anpassningar inte påverkar komplexiteten vid uppgraderingar finns stora möjligheter till egen utveckling.

Men det gäller att ha en Jeeves partner som vet hur och vad man gör. Här är våra Jeeves utvecklare din kompetenta kompis och rådgivare som experter på Jeeves utveckling och Jeeves arkitektur. Utvecklare som säkerställer att den kundunika utveckling vi gör i ert Jeeves affärssystem är enligt Jeeves standard och hanteras vid uppgraderingar av Jeeves ERP.

Har du en fråga om Jeeves ERP affärssystem – ställ den här så svarar vi på Systemstöd inom kort

Våra Jeeves utvecklare tar ditt affärsstöd med Jeeves ERP till högre höjder. De är experter med lång erfarenhet på Microsoft SQL Server och Jeeves ERP. En erfarenhet som byggts upp under många år av nära relationer och samarbeten med våra kunder. Där vi i alla kundsamarbeten erbjuder balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad.

Certifierade Jeeves konsulter

Systemstöds Jeeves konsulter är Jeeves certifierade.

Jeeves ERP Support

Vi har i våra kundsamarbeten ett arbetssätt som sträcker sig lite längre än support och förvaltning av ert Jeeves ERP.

Det handlar om att vi återkommande bokar in i förväg och träffas någon eller några gånger per år. Förutom att dessa möten tar upp uppkomna supportärenden i Jeeves ERP är de ett verktyg för informationsspridning åt alla håll kring nyheter och eventuella förändringar i vårt samarbete kring Jeeves ERP hos er. 

Vår Jeeves support hanterar support och frågeställningar/ärenden, rörande installerade Jeeves moduler inom ert företag med en kategorisering av ärenden beroende supportärendets art och krav på ledtid. 

Till vår företagskultur hör också två egenskaper som skiljer oss från många andra motsvarande aktörer på marknaden

Det ena är att vi uppmuntrar direktkontakt med våra Jeeves konsulter därför att de kan hantera det.

Vi tror nämligen att det inte finns någon högre servicegrad än den då du som kund har möjlighet att direkt kontakta den Jeeves konult du tror kan vara till bästa hjälp i aktuellt ärende.

Den andra är vår syn på Jeeves support. Verksamhetskonsulterna kan vara upptagna.

Därför finns en supportfunktion som är ständigt bemannad. Det speciella med vår support är att den bemannas av erfarna Jeeves konsulter.

Så vill vi ha det så länge det går, det vill säga att undvika en specifik supportfunktion. Det av anledningen att man vid support av Jeeves ERP i väldigt många supportärenden behöver kunna en del om den kundspecifika Jeeves lösningen och kundens processer. Den kunskapen besitter Systemstöds Jeeves konsulter.

Erfarna Jeeves konsulter

Alla våra medarbetare har lång erfarenhet av olika typer av implementationer och förbättringsprojekt kring bättre och effektivare affärsprocesser med IT som stöd och affärssystem i fokus. 

Våra Jeeves konsulter i Stockholm, GöteborgÖrebro, Linköping, Östersund eller Jönköping har olika inriktning och specialisering och kan i ett kundsamarbete arbeta i olika roller som Jeeves ERP experter.


Rockwell    Marie Boqvist, Sr Buyer, Rockwell Collins Sweden AB

– Vi vill gärna framföra vårt tack för en väl genomförd uppgradering av vår Jeevesmiljö. Vi tycker att det hela har flytit på smidigt och är tacksamma för den snabba respons vi fått från er på de problem som uppstått. Nu ser vi fram emot att jobba i den nya programversionen och att i samarbete med Systemstöd utveckla vårt Jeevesanvändande ytterligare.Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.