Translations:

Vill ni bli Sage X3 Partner
på den nordiska marknaden?

Sage X3 affärssystem används idag av +7500 företag i fler än 80 länder och utvecklas av Sage, världens tredje största utvecklare av affärssystem.

Vi söker nya Sage X3 partners för att öka vår närvaro och leveransförmåga på den skandinaviska marknaden.

Sage X3 partnerprogram med Systemstöd ger dig en effektiv start och stöd från försäljning till implementation av de första projekten. Som Sage X3 partner i Sverige, Norge, Finland eller Danmark har du ett tätt samarbete med Systemstöd och Sage i allt från marknadsaktiviteter till leveranser.

Som Sage X3 partner har du tillgång till

Sage X3 produktstöd: tillgång till omfattande utbildningsmaterial, guider och produktutbildningar kring Sage X3, stöd vid implementationer, egen utveckling samt teknikfrågor. 

Sage X3 sälj- och marknadsstöd: tillgång till Sage X3 lokala och internationella marknadsmaterial och marknadskampanjer – Sage Marketplace, stöd för leads- och prospektgenerering på olika marknader och produktdemonstrationer.

Sage X3 kontaktnät lokalt och internationellt: hjälp och support när du behöver det från Systemstöd. Samtidigt direkt tillgång till Sage internationella nätverk av partners i Sage Partner Hub samt online via Sage University.

Sage X3 supportstöd: Systemstöd kan hjälpa er som 1st och/eller 2nd line support.

Målgrupp Sage X3 affärssystem

Målgruppen för Sage X3 är medelstora företag och/eller dotterbolag till stora företag med internationell verksamhet. Sage X3 används idag av +7500 företag i drygt 80 länder inom många olika branscher.

Sage X3 funktioner och moduler

Sage X3 är lokaliserat till svensk lagstiftning samt översatt till svenska och dessutom översatt till ett 20-tal olika språk samt lokaliserat för ett 30-tal länder. 

Valfrihet: Cloud eller On-Premise

Sage X3 erbjuder fullständig valfrihet vad gäller hur er kund vill drifta och hantera Sage X3 affärssystem.

Sage X3 On-Premise/Subscription
Sage X3 driftas i kundens egen IT-miljö eller hos kundens driftspartner. Sage X3 licenserna kan köpas enligt traditionell modell eller via en årlig prenumeration.

Sage X3 Cloud
Sage hanterar drift, infrastruktur och övervakning tillsammans med Systemstöd. Där Sage X3 och dess plattform i AWS med tjänster levereras som ett ”Private Cloud” med årlig prenumeration.  

Systemstöd Cloud
Systemstöd hanterar drift, infrastruktur och övervakning. Där Sage X3 och dess plattform med tjänster levereras som ett ”Private Cloud” med årlig prenumeration. 

Utforska Sage X3

Läs om alla funktioner i Sage X3 Solution Capabilities Guide här >

video Sage X3 partners

Se Sage Product Tour här >

Vill du veta mer om Sage X3 för nya partners?
Kontakta mig eller skicka din fråga så återkommer jag inom kort

Fredrik Jansson - Systemstöd
Fredrik Jansson,
telefon  +46-706 076517
e-post fredrik.jansson@systemstod.se

Vad säger Sage partners

"Sage är och har varit en bra partner för NexTec och våra kunder. Deras engagemang för globala produkter och marknad är oöverträffad."

Eric Frank, grundare och president, NextTech

Sage X3 för olika branscher

Vill du veta mer om olika branschlösningar med Sage X3. Kontakta oss på Systemstöd eller läs mer här. 

 Tillverkning
 Distribution 
 
Kemi
 Processindustri
 Läkemedel
 Livsmedel
 Tjänster & projekt

 

Introduktion till Sage X3

Robert Sinfield är ansvarig för utveckling av Sage X3 inom Sage. Här ser du en presentation av Robert om ecosystemet och roadmap för Sage X3. 


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.