Videos om affärssystemet Sage X3


Videos med presentationer av olika moduler, funktioner och användargränssnitt i affärssystemet Sage X3


Sage X3 dashboards

Grunder i Sage X3

Videos Grunder och möjligheter med Sage X3

Videos Introduktion till menyer, användargränsnitt och grunder

Videos Dashboards för olika processer och hur de kan anpassas

Videos Lägg till och tar bort Sage X3 favoriter i din webbläsare

Videos Grunderna för navigering i Sage X3

Videos Logga in och logga ut i affärssystemet Sage X3

Videos Visuell presentation av processer i Sage X3 Workflow


Försäljning, distribution och logistik

Videos Registrera offerter med produkttillgänglighet, ledtider och konvertering till order

Videos Registrera kundorder

Videos Plock och förbereda orders för leverans

Videos Leverans av kundorder

Videos Registrera kunder, kundinformation med kategorier, olika dimensioner för kunduppfölljning

Videos Registrera leverantörer och leverantörsinformation

Videos Registrera och sätta upp transporter

Videos Inköpsanmodan med attestfunktioner och kontrollfunktioner

Videos Offertbegäran, prisfråga till leverantörer med påminnelsefunktioner

Videos Inköpsorder i Sage X3


Ekonomi, redovisning och reskontror

Videos Leverantörsfakturor och krediteringar

Videos Betalningsspärra och hantering av leverantörsfakturor

Videos Betalningsförslag för leverantörsfakturor

Videos Produktvärdering en viktig komponent i kostnadsredovisningsfunktionen

Videos Kostnadsdimensiner och overheadkoder kan stödja korrekt lagervärdering (del 1)

Videos Kostnadsdimensiner och overheadkoder kan stödja korrekt lagervärdering (del 2)

Videos Sage Enterprise Intelligence en Business Intelligence (BI) lösning för Sage X3


Tillverkning och produktion

Videos Arbetsorder med materialbehov, resursbehov och legotillverkning

Videos Arbetsorder allokering på global eller detaljerad nivå

Videos Processtillverkning i Sage X3

Videos Funktioner kring produktstrukturer (BOM)

Videos Funktioner för kvalitetskontroll i Sage X3


Projekt

Videos Grunder

Videos Uppgifter

Videos Budget

Videos Integration med övriga moduler


Webinars / presentationer

Videos Webinar – Managing Challenges in Distribution with Sage X3

Videos Sage Enterprise Intelligence for Sage X3

Videos Sage X3 App på Windows 10 och Microsoft Surface Pro


Boka ett möte eller veta mer om affärssystemet Sage X3?

Kontakta oss på Systemstöd på något av våra kontor här >Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.