Jeeves ERP

Systemstöd – din certifierade Jeeves partner och leverantör av tjänster, support och kompetens kring Jeeves ERP affärssystem.
Med verksamhetskunnande och drygt 20 års erfarenhet av Jeeves ERP hjälper vi dig med implementering, utveckling, integrationer, uppgraderingar och teknisk expertis.

Jeeves ERP konsulter, utvecklare och tekniker med lång erfarenhet och verksamhetskompetens från Systemstöd


Jeeves ERP – ett flexibelt affärssystem

Jeeves ERP är ett flexibelt, komplett och integrerat affärssystem. I en föränderlig värld som kräver snabba beslut och korta omställningstider för att möta marknadens nya och höga krav är detta viktigt.

Ett affärssystem för dig som inser att nyckeln till framgång är ett flexibelt, integrerat standardsystem. Oftast brukar man vara tvungen att välja – standard eller företagsanpassat. Inte när du väljer Jeeves ERP affärssystem!

Med Jeeves ERP får du standardsystemets alla fördelar i form av funktionalitet som ständigt utvecklas. Samtidigt som du inte behöver göra avkall på dina krav på företagsunika anpassningar. I Jeeves får du ett standardsystem som kan anpassas när din verksamhet utvecklas och förändras. Det ger dig möjlighet att skapa en effektiv verksamhet som kan växa med lönsamhet.

Introduktion till Jeeves ERP

Jeeves ERP bygger på modern teknologi som förenklar integration med andra applikationer. Jeeves ERP är baserat på Microsoft SQL Server med en unik arkitektur som tillåter dig att växa och anpassa affärssystemet oavsett om du driver ett mindre företag i Sverige eller en global verksamhet. Alla uppgraderingar av Jeeves ERP görs snabbt och kostnadseffektivt, vilket betyder att din verksamhet kan vidareutvecklas med Jeeves affärssystem i många år.

Basen i Jeeves ERP är funktioner för Tillverkning – Logistik – Ekonomi – Försäljning – Projekt – Service
Där varje del har djup funktionalitet som utvecklats kontinuerligt under +20 års tillsammans med +2000 kunder. 


     

Jeeves ERP Tillverkning

Oavsett hur ditt företag tillverkar produkter (på beställning, mot lager osv.) har du i modulen för Tillverkning i Jeeves ERP välutvecklade och smarta funktioner för just dina tillverkningsprocesser.

Här finns avancerat stöd för att hantera allt från ingående komponenter och råmaterial, produktionsplanering till produktion och efterföljande analys och uppföljning.


    

Jeeves ERP Logistik

I Jeeves Logistik hittar du mängder av funktioner för att hantera inköp, din lagerhantering och alla leveranser effektivt och snabbt. I Jeeves Logistik hanteras hela din försörjningskedja integrerat med övriga funktioner och moduler i Jeeves ERP.

Vi har utvecklat många tilläggsfunktioner och integrationer till Jeeves ERP samlade i Systemstöd PowerUps här.


     

Jeeves ERP Ekonomi 

I Jeeves ERP är alla moduler integrerade med affärssystemets ekonomifunktioner. Här finns stöd för att hantera ditt företags löpande bokföring och redovisning, analyser samt rapportering för flera bolag med olika valutor.

Dessutom stöd för internationell ekonomisk redovisningsstandard (IFRS) och digital hantering av kund- och leverantörsfakturahantering.


      

Jeeves ERP Försäljning

Här finns avancerat och integrerat affärsstöd för allt från säljstöd till orderhantering och utleverans av kundorder.

Med funktioner som tillgänglighetskontroll vid orderläggning (Avaibility To Promise) och produktkonfigurator för att skapa orderunika artiklar skapas säkra och strömlinjeformade processer inom försäljning.


      

Jeeves ERP Projekt

Projekthanteringen i Jeeves ERP vänder sig till företag där projektbegreppet är en central del av deras produktion, leverans och uppföljning.

Med stöd för till exempel projektstrukturer, tidrapportering samt grafisk projektplanering och schemaläggning, får ditt företag de verktyg som behövs för att skapa och leverera kundprojekt i rätt tid och inom budget.


      

Jeeves ERP Service 

För många företag som tillverkar och distribuerar produkter har service och eftermarknadstjänster blivit en allt viktigare komponent i erbjudandet.

I Jeeves Service finns det affärsstöd som behövs för att effektivt hantera planering, schemaläggning, genomförande och uppföljning av olika typer av kundserviceuppdrag, mobilt eller stationärt.

Ladda ner din egen checklista för utvärdering av nytt affärssystem (ERP) här

Jeeves ERP stöder förändring

I framgångsrika företag är det viktigt att kunna genomföra förändringsprocesser med ett flexibelt affärssystem som snabbt kan anpassas till nya förutsättningar.

Jeeves ERP har dessa egenskaper som krävs för att ta ditt företag in i framtiden. Jeeves ger dig standardsystemets alla fördelar i form av funktionalitet som kontinuerlig utvecklas. Samtidig som du med Jeeves affärssystem inte behöver ge avkall på nödvändiga företagsunika anpassningar.

Du får med Jeeves ERP ett standardsystem som kan anpassas när din verksamhet utvecklas och förändras men med bibehållet låga ägandekostnader över tid.

Jeeves ERP i flera länder

Jeeves ERP är förberett att fungera i en internationell miljö, där dess flexibilitet och lokaliseringar för olika länder kan följa ditt företags expansion, oavsett geografisk verksamhetsområde.

På Systemstöd samarbetar vi idag med företag/kunder som använder Jeeves ERP i +15 länder. 

Optimera affärsprocesser i Jeeves ERP

Vid behov kan man enkelt lägga till och ändra roller och affärsprocesser så att de passar varje enskild verksamhet i Jeeves ERP. Eftersom affärssystemet är process- och tjänstebaserat kan du enkelt få en optimal lösning för din verksamhet där varje användare eller team får tillgång till just sina rutiner och affärsprocesser i Jeeves ERP.

Rutiner som kan anpassas efter varje individ eller team om det behövs.

Kontroll över värdekedjan med Jeeves ERP

För att uppnå angivna mål och strategier är det nödvändig med kontroll av värdekedjan och integration med olika intressenter. Det handlar om kontroll av information, kontroll över processer (vem gör vad i vilken ordning och att inga delar ej utförs för länge), med kontroll av intäkter, kostnader och marginaler i hela värdekedjan.

Jeeves ERP har den funktionalitet som krävs för detta och affärssystemets flexibilitet ger möjlighet till förändringar.

Jeeves ERP rollstyrt 

Jeeves ERP är byggt kring olika roller, där varje roll är definierad och paketerad med färdig konfigurerade arbetsprocesser, baserat på många års erfarenhet av hur olika processer skall bli så effektiva som möjligt.

I tillägg är det möjligt att skapa nya roller och menyer i Jeeves ERP. I Jeeves koncept kopplas varje användare av Jeeveds ERP till en roll i affärssystemet där funktioner, arbetsprocesser och relevant information för varje specifik roll är definierad och enkel att nå.

Rutinbeskrivningar för specifika uppgifter kan hämtas vilket innebär att Jeeves ERP är lätt att lära sig, användarvänligt samtidig som varje medarbetare blir mer effektiv.

Jeeves ERP: kundcitat SRB Butiksservice


Jeeves ERP ett affärssystem för olika branscher    

Handel och distribution

Jeeves ERP ger fullständig kontroll över hela din försörjningskedja och förenklar integration och samarbeta med kunder och leverantörer. 

Här finns det stöd för att hantera avancerad lagerhantering, miljövänliga transporter och integrationer med andra system och plattformar i realtid.

I Jeeves ERP finns kompletta funktioner för att enkelt hantera, utveckla och följa upp dina logistikprocesser. Anpassade till kunder och leverantörer med skilda krav på många geografiska platser. 

Smarta funktioner

• Tillgänglighetskontroll vid orderläggning

• Inter Company Transactions (ICT)

• Handdatorstöd

Exempel branschlösningar

• Bygg- och järnhandel

• 3PL – tredjepartlogistik

• Retail


Jeeves ERP affärssystem för tillverkning och produktion    

Tillverkning och produktion

Jeeves ERP för tillverkning stöder alla produktionsprocesser och är integrerat med övriga funktioner i Jeeves ERP.

Jeeves är ett affärssystem som ger dig översikt av alla produktionsflöden och förbättrar tillverkningsprocesser.

Ett affärssystem utvecklat för att effektivt och flexibelt hantera allt från tillverkning mot order eller lager, montering, legotillverkning till närvarorapportering och nettobehovsplanering. Jeeves ERP vänder sig till produktionsinriktade företag med höga krav på IT-stöd i sin tillverkning.

Smarta funktioner

• Verkstadsåterrapportering

• Närvarorapportering

• Handdatorstöd

Exempel branschlösningar

• Livsmedel

• Kemi

• Stål och metall


    

Installation och service 

Jeeves ERP hjälper företag som levererar projekt, tjänster, reparationer och underhållsservice att få deras processer och administration mer effektiv och flexibel.

Ett affärssystem utformat för företag som behöver affärsstöd vid installationer, service och reparationer av egen eller kunders utrustning.

Eller företag där projekthantering i kombination med materialförsörjningen utgör en vital del av leverans och kärnprocess i verksamheten.

Smarta funktioner

• Integrerade logistik- och projektfunktioner

• Inter Company Transactions (ICT)

• Mobila klienter för rapportering på fältet

Exempel branschlösningar

• Installationstjänster

• Service och underhåll

• Eftermarknadsfunktioner


   


Systemstöd PowerUps till Jeeves ERP

Efter +1000 projekt med utgångspunkt från Jeeves ERP har vi under åren samlat mängder med erfarenhet och komptens. Utöver erfarenhet har vi utvecklat många enkla till komplexa tillägg, anpassningar, integrationer och tjänster, framtagna för kund kring Jeeves ERP som vi paketerat i Systemstöd PowerUps.

Tillägg till Jeeves ERP
 Anpassningar för Jeeves ERP
 Integrationer med Jeeves ERP
 Tjänster kring Jeeves ERP

Upptäck Systemstöd PowerUps till Jeeves ERP här 

 


Fråga oss om Jeeves eller PowerUps för Jeeves här


Exempel Systemstöd PowerUps


     

Jeeves ERP med en genial arkitektur


Precis som vi människor är alla företag olika då verksamhet och affärsprocesser skiljer det ena företaget från det andra.

Ett stelbent affärssystem som inte kan anpassas och förändras innebär att användare och företag måste anpassa sin verksamhet för att använda affärssystemet.

Ett annat vanligt scenario är att det går att anpassa affärssystemet, men att det är förenat med höga kostnader och hög komplexitet. Både avseende utveckling och framtagning av nödvändiga anpassningar, men även det faktum att framtida uppgraderingar blir krävande att genomföra till hög kostnad.

Jeeves ERP har en unik arkitektur i detta avseende, för att kunna anpassas i alla delar utan att det påverkar framtida uppgraderingar..

Jeeves tillverkning Systemstod

Fördelar med Jeeves ERP och dess unika arkitektur 

Ett standardsystem med kundunika anpassningar 

Alla anpassningar i Jeeves ERP avseende affärslogik och användargränssnitt sker huvudsakligen med Jeeves egna utvecklingsverktyg och på anvisade sätt.

 I Jeeves ERP är standardsystemet och alla kundunika anpassningar helt separerade. Det innebär att användare av Jeeves ERP kan behålla alla kundunika anpassningar som utvecklats och samtidigt dra nytta av alla nyutgivna standardfunktioner i nya versioner av Jeeves ERP. 

Uppgraderingar av Jeeves ERP

I många affärssystem på marknaden måste alla anpassningar överföras manuellt från den äldre versionen till den nya versionen och där ”omanpassas” igen för att fungera i den nya versionen. Detta för att de ska fungera med alla nya funktioner och beroendeförhållanden som finns i den nya versionen.

Med Jeeves affärssystem uppgraderas kärnsystemet runt alla kundunika anpassningar. Det innebär att företag med Jeeves ERP kan uppgradera sitt affärssystem på egna villkor i egen takt till avsevärt mindre arbetsinsats och kostnad jämfört med många andra affärssystem. 

Idag uppgraderar +80 procent av alla Jeeves användare sitt Jeeves ERP till nästa version inom två år efter att versionen släppts. Det är en oslagbara fakta inom vår bransch affärssystem.

Jeeves Macro 

Det finns i Jeeves ett macrospråk (Jeeves Macro Language – JML) där egen kod kan skrivas och exekveras baserat på en händelse i systemet. Till exempel ’lämna fält’, ’spara post’ och så vidare. Med Jeeves Macro Language kan du till exempel:

Förenkla registrering av data genom att presentera grundvärden och styra dialog
 Kontrollera att registrerad data är korrekt på postnivå och fältnivå
 Förhindra att felaktig data sparas

Anpassa Jeeves användargränssnitt

I Jeeves ERP kan du anpassa användargränssnittet på flera olika nivåer (företag / grupp / person). Här kan du anpassa användardialogen genom att flytta, skapa eller dölja fält, skapa nya flikar med eget innehåll, skapa rutor, ramar, fönster osv.

Anpassningar som innebär att olika användargrupper får exakt den information och det affärsstöd de behöver i olika affärsprocesser och situationer.

Anpassa affärslogik i Jeeves ERP

Jeeves ERP är baserat på Microsoft SQL Server där affärssystemets affärslogik kan anpassas med triggrar och procedurer. Många triggrar innehåller ett anrop på en procedur i ett sent skede. Den proceduren är tom och det är här du kan göra din anpassning. 

Dessa procedurer kallas ’mod –procedurer’ och de skrivs inte över vid en uppgradering varvid anpassningen bibehålls.

Det är också möjligt att skapa egna Jeeves program som är länkade mot standardtabeller i databasen eller mot egna tillagda tabeller.

Mobilitet med Jeeves ERP

I Jeeves ERP mobila klient kan du skapa kostnadseffektiva lösningar som du kör på din mobil eller surfplatta. Det är en native klient för iOS och Android med vilken du använder valfria rutiner från valfria Jeeves ERP program som appar i din mobiltelefon eller surfplatta över WiFi eller 4G.

Där du kan integrera direkt med mobilfunktioner och appar till exempel att streckkoder kan scannas med mobilens eller surfplattans kamera.

Utseende och design av de mobila applikationerna designas med samma verktyg som för Jeeves Desktopklient.

Ladda ner din egen checklista för utvärdering av nytt affärssystem (ERP) här

Jeeves Site Repository

I Jeeves ERP lagras alla kundspecifika inställningar och anpassningar separat i Jeeves Site Repository. När Jeeves uppgraderas bibehålls alla dessa förändringar och affärssystemet fortsätter att fungera enligt alla de specifika inställningar som gjorts i affärssystemet.

Det innebär att användare av Jeeves ERP enkelt kan skapa en passande och unik affärssystemslösning som förblir möjlig att ändra och uppgradera när det behövs.

Jeeves Client Broker

I Jeeves ERP finns en Jeeves Client Broker som kopplar ihop klienter med servrar och fungerar som en mellanhand för klientsessioner.

Jeeves Client Broker hanterar all trafik mot Jeeves ERP och balanserar belastningen av Jeeves servrar. 

Jeeves Client Broker fungerar som ett mellanlager för åtkomst via internet genom brandväggar. Jeeves Client Broker gör det möjligt att hantera flera anslutningsmetoder med eller utan VPN.

 


Därför välja Jeeves ERP affärssystem


På Systemstöd samarbetar vi idag med +200 företag som använder Jeeves ERP affärssystem i drygt 15 länder. Företrädesvis svenska företag med fokus på produktion, distribution och serviceverksamhet som vi följt med i deras internationella expansion.

Här vanliga skäl att företag väljer Jeeves ERP affärssystem.


    

Enkelt att anpassa

Jeeves ERP är ett heltäckande affärssystem utvecklat för att vid behov anpassas till just din verksamhet och krav på effektiva affärsprocesser. Det innebär att du som kund kontinuerligt kan utveckla ditt affärsstöd och dra nytta av nya smarta funktioner i nya versioner av Jeeves affärssystem.


Jeeves ERP affärssystem för tillverkning och produktion    

Enkelt att uppgradera

Vid uppgradering av Jeeves ERP påverkas inte kundunika anpassningar och integrationer. Det är bakgrunden till att alla Jeeveskunder löpande uppgraderar till senaste version av Jeeves ERP. Med Jeeves har du alltid har tillgång till ett affärssystem med nya funktioner som ökar din produktivitet.


    

Enkelt att integrera 

Jeeves ERP bygger på databasen Microsoft SQL Server och har en öppen databasdesign och service orienterade arkitektur. Det innebär att det är enkelt för dig att integrera Jeeves ERP med andra system och plattformar som till exempel e-handel, WMS system och andra logistiklösningar eller beslutsstöd.


    

Mobilt

Med Jeeves mobilapp har du alltid Jeeves ERP med dig i din mobiltelefon eller på din surfplatta. En lösning för att mobilt och på fältet oavsett tid och plats enkelt kunna rapportera serviceorder, produktion, skapa nya kundorder, godkänna fakturor eller andra aktiviteter du behöver kunna utföra mobilt. 


Jeeves ERP affärssystem för tillverkning och produktion    

Global skalbarhet

Med Jeeves ERP kan du hantera flera affärsenheter och företag i en företagsgrupp utspridda över världen med olika valutor och olika språk. I Jeeves ICT (Inter Company Transaktions) hanteras alla transaktioner mellan företagen, där exempelvis ett företag försörjer ett eller flera andra med artiklar.


    

Tilläggsfunktionalitet 

Jeeves ERP kan anpassas med egen unik affärslogik och enkelt integreras med andra system och plattformar. Dessutom kan Jeeves ERP lätt förändras och utvidgas med nya funktioner och integrationer till 3:e partsapplikationer efterhand verksamheten kräver bättre eller annat affärsstöd.


   Konsulttjänster Jeeves ERP


På Systemstöd träffar du certifierade Jeeves konsulter med djupt verksamhetskunnande och lång erfarenhet av tjänster, kompetens och support kring Jeeves ERP.

Jeeves ERP konsulter, utvecklare och tekniker med lång erfarenhet och verksamhetskompetens från Systemstöd

Våra tjänster och expertis kring Jeeves ERP spänner över affärssystemets hela livscykel, från införande med implementationstjänster till support och kontinuerlig förbättring.

Efter driftstart av Jeeves ERP samarbetar du med personer och team du känner och har förtroende för, alla specialiserade på Jeeves affärssystem. Allt från att förbättra och automatisera processer ytterligare i Jeeves ERP till nya integrationer eller annan skräddarsydd, kundunik utveckling. 

Vid uppgraderingar av Jeeves ERP bistår vi med den kompetens och erfarenhet du önskar från att analysera teknik och driftsplattform till genomförande av din Jeeves uppgradering med projektledning. 

Ett annat område vi är involverade i hos våra Jeeves kunder är utrullning av Jeeves ERP till andra, nya företag inom en företagsgrupp. I många fall utrullning av Jeeves till flera länder utanför Sverige.

Hjälp med Jeeves ERP från Systemstöd     

Implementera Jeeves ERP 

Från våra Jeeves konsulter får du hjälp med implementering av Jeeves ERP,  en Jeeves modul eller viss funktion.

Systemstöds Jeeves konsulter har djup kompetens i Jeeves ERP och dess olika moduler samt andra programvaror integrerade med Jeeves affärssystem.


    

Optimera Jeeves ERP

Systemstöd tillhandahåller råd eller hjälp i verksamhetsfrågor där företagsledning och övriga personal är inblandad. Där vi optimerar ditt företags processer och funktioner i Jeeves ERP.

Exempelvis inom lageroptimering, produktionsflöden eller projekthantering.


     

Integrera med Jeeves ERP

Intresset att integrera Jeeves ERP med andra system har aldrig varit så aktuellt som nu. På Systemstöd har vi under åren utvecklat en mängd olika integrationer som du läser mer om här.

Finns inte din integration med? Kontakta oss här så utvecklar vi den.


     

Utveckling Jeeves ERP

Ibland måste affärssystem anpassas och med Jeeves unika arkitektur där anpassningar inte påverkar framtida uppgraderingar, finns stora möjligheter till egen utveckling.

Våra Jeeves utvecklare säkerställer att all kundunik utveckling är enligt Jeeves standard. 


    

Support Jeeves ERP

Vår Jeeves support hanterar support och frågor kring Jeeves ERP och installerade moduler. Med kategorisering av ärenden beroende art och krav på svarstid.

Det speciella med vår support är att den bemannas av erfarna Jeeves konsulter.

Läs mer om Jeeves support här 


     

Erfarna Jeeves konsulter 

Systemstöds Jeeves konsulter har mycket lång erfarenhet av implementationer och förbättringsprojekt kring Jeeves ERP. Detta från samarbeten med många företag inom olika branscher, länder och företagsstorlek.

Hitta din Jeeves specialist på något av våra kontor här.


   


Webbapplikationer för Jeeves ERP

Ibland händer det att det dyker upp behov som inte uppfylls av Jeeves ERP affärssystem.

Med utgångspunkt från önskemål från olika kunder utvecklar vi enkla webbapplikationer integrerade med Jeeves ERP. Lättanvända webbapplikationer som förenklar hantering och åtkomst av information i Jeeves ERP oavsett enhet och operativsystem (iPhone/IOS, Android, PC/Windows, Mac/Mac OS). Webbapplikationerna är anpassningsbara vilket innebär att du kan få önskat affärsstöd och beslutsunderlag.

Se en introduktion till webbapplikationer för Jeeves ERP här.

 Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.