Nytt affärssystem


Sage X3 är ett nytt affärssystem för svenska företag från världens tredje största leverantör av affärssystem


Nytt affärssystem i Sverige – Sage X3

Sage X3 mobilt

Affärssystem Sage X3 är ett nytt affärssystem på den svenska marknaden. Affärssystemet lanseras under 2016 på den svenska marknaden. Sage X3 kännetecknas av att det är ett modernt affärssystem där mobilitet, valfrihet vad gäller driftsplattform och stöd för internationell verksamhet är självklarheter. Sage affärssystem används idag av drygt 6 miljoner företag över hela världen. 

Funktioner i affärssystemet Sage X3

nytt affärssystem Sage X3

När man letar efter ett nytt affärssystem brukar det första man tänker på vara affärssystemets funktionalitet. Affärssystemet Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert företags unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. Sage X3 har en flexibel datamodell som stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer. Detta förenklar och effektiviserar hantering av flera anläggningar, företag eller affärsenheter, regioner och länder från en gemensam installerad instans av Sage X3.

Grundläggande funktioner i affärssystemet Sage X3 är:
Redovisning och ekonomi
Inköp
Order
Lagerhantering
Tillverkning
Kundservice
Rapportering och affärsanalys
Dokumenthantering och Microsoft Office integration
Rollbaserat workspace

Personifiera affärssystemet Sage X3

Se video hur du kan personifiera användargränssnittet i Sage X3 här >

Vad utmärker Sage X3 affärssystem

En vanlig fråga vid utvärdering av nytt affärsysstem är vad skiljer mellan olika affärsssystemen från olika leverantörer. Här en kort sammanfattning över vad som skiljer affärssystemet Sage X3 från många andra affärssystem på marknaden.

Plattformsoberoende
Innebär valfrihet vid val och användning av databas (Microsoft SQL Server, Oracle) och vilken enhet Sage X3 används på (Mac/PC, Android/Iphone, surfplatta, smartphone).

Valfrihet driftsplattform
Välj mellan egen installation, privat moln eller molntjänst vid Amazon Web Services. 

Flexibel datamodell
Flexibel datamodell som kan integreras i komplexa organisationer och rapporteringsstrukturer, vilket förenklar verksamheter som är spridd över olika flera anläggningar, företag, regioner och länder.

Färdiga branschlösningar
Till skillnad från andra affärssystem som använder sig av add-on programvara för att kunna stödja industrispecifika processer, så inkluderar Sage X3  funktionalitet som är redo att  användas inom distribution, tillverkning, processtillverkning och tjänster

Internationell verksamhet
Sage X3 är ett affärssystem som hanterar flera språk och flera valutor som eliminerar komplexiteten att driva internationell verksamhet. Affärssystemet förenklar hantering av internationell handel, leverantörer, underleverantörer, partners och kunder. Sage X3 hanterar en global verksamhet utifrån en och samma installerad instans och hanterar olika länders lagstifning och flera huvudböcker m.m.

Sage X3 dashboards


Vad säger andra om affärssystemet Sage X3

Trots möten och presentationer av nytt affärssystem vill man ändå höra vad andra tycker. Här ett axplock med uttalanden om Sage X3:

Mike DePasquale, Group Enterprise System Manager, Avon Rubber p.l.c.
Ifall du har förståelse för värdet av information och data i dina affärsbeslut, så kommer du omedelbart se värdet av detta verktyg. Sage X3 gör det möjligt för företag att realisera sina visioner. Det möjliggör en smartare och mer strategisk verksamhet.

Jonas Andersson, HerbertNathan & Co
Jag brukar undvika att favorisera enskilda leverantörer och system men vill ändå i denna blogg lyfta fram Sage X3 som ett unikt undantag. Sage har med denna produkt åstadkommit något som få andra leverantörer lyckats med. Gränssnittet är väldigt behagligt uppbyggt, både avseende kombinationen av design, färger, menyer och fält samtidigt som systemet är byggt för att smart anpassa sig efter användarens skärmstorlek. Många leverantörer har något att lära av Sage. 

Phil Pitzer, IS direktör, Blount Fine Foods
Vi har fördubblat våra intäkter sedan vi implementerade Sage X3, och det fortsätter att  erbjuda en god kombination av kraft, skalbarhet och användbarhet.


Mer om Sage X3 affärssystem

Nedan några videos, produktblad om affärssystemet Sage X3. Kanske en första titt när det är dags att samla tänkbara leverantörer av nytt affärssystem?

Introduktion till affärssystemet Sage X3
Gör egna dashboards i Sage X3 affärssystem
Skräddarsy nya datavyer i affärssystemet Sage X3
Produktblad om Sage X3
Forrester rapport: The Total Economic Impact™ Of Sage X3 Cost Savings And Business Benefits Attributed To Sage X3


Vill du veta mer Sage X3 affärssystem?

Kontakta oss på Systemstöd på något av våra kontor här eller skicka ett mail till fredrik.jansson@systemstod.se om du vill boka en demo eller har någon fråga kring Sage X3.Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.