Sage X3

Att driva företag behöver inte vara komplicerat. Sage X3 affärssystem löser komplexiteten att driva ditt företag med ett snabbare, enklare och flexiblare affärssystem. Sage X3 är nästa generations affärssystem för att ditt företag ska kunna växa snabbare. Sage X3 förser alla användare med säker mobil tillgång till alla data och funktioner i systemet från var som helst och på de mest populära plattformarna.Sagex3 snabbare

Snabbare

Sage X3 accelererar alla dina affärsprocesser från inköp till tillverkning, lager, försäljning, kundservice och den ekonomiska uppföljningen.


Sagex3 enklare

Enklare

Sage X3 följer ditt företags behov, användarroller och preferenser. Detta ger snabb implemention, enkel hantering och användning av Sage X3 i webbläsare eller mobila enheter.


Sagex3 flexibelt

Flexibelt

Sage X3 förser inhemska och internationella företag inom distribution, tillverkning och tjänster med riklig funktionalitet och låter dig fokusera på ditt företags unika regler och processer.


Redo för din bransch   

Tillverkning

Sage X3 hanterar hela er produktion snabbare och effektivare. Från inköp och schemaläggning till återrapportering, lager, försäljning och ekonomi. Samt ger bättre insikter om kvalitet och kostnader för ökad effektivitet i er verksamhet.

Läs mer


 

Distribution

Med Sage X3 får ni effektivare processer från inköp, lager, försäljning, leverans till redovisning, med bättre insikter om kostnader och marginaler. Resultatet är ökade intäkter, effektivare lagerhantering samt bättre prognostisering.

Läs mer


 

Kemi

Agera snabbare på förändrade kundkrav med Sage X3 och få stöd för labyrinten av globala lagar och restriktioner för kemisk verksamhet, spårbarhet, formelhantering, enhetsomvandling och olika valutor, i flera länder.

Läs mer


 

Processtillverkning

Hantera hela er processtillverkning snabbare och mer effektivt med Sage X3 från inköp, planering och tillverkning till lagerhantering, försäljning och ekonomi med effektiv orderhantering, optimerad produktionsplaneringen och hög kvalitet.

Läs mer


 

Tjänster

Sage X3 hjälper er att effektivt hantera projekt kring prissättning, offerter, kostnader, tider och utgifter samt periodisering, fakturering och redovisning. Med Sage X3 kan ni fokusera på att leverera en extraordinär kundupplevelse.

Läs mer


 

Läkemedel

Sage X3 förser företag inom läkemedel, kosttillskott och kosmetik med de verktyg som behövs för att konkurrera. Med stöd för spårbarhet, offentlig rapportering, kapacitetsplanering. prissättning och kontraktshantering.

Läs mer


 

Mat och dryck

Sage X3 hjälper livsmedelsföretag till effektivare processer i alla delar från inköp, lager, försäljning, leverans till redovisning. Med stöd för branschens krav kring spårbarhet, återkallande och allergenrapportering

Läs mer


Generell information

Sage X3 affärssystem har stöd för 15 olika språk, antingen SQL eller Oracle-databasplattform på Linux, AIX eller Windows baserad hårdvara. Nedan produktblad och broschyrer med information om Sage X3 affärssystem  inom bland annat logistik, tillverkning, projekt samt processtillverkning.

sage

Broschyrer och produktblad

 Affärssystemet för dagens användare och verksamheter
Grunderna i Sage X3 affärssystem kring användargränsnitt, moduler och funktioner.

  New features summary Sage Enterprise Management
Nyheter i senaste versionen (Version 12) av Sage Enterprise Management (tidigare Sage X3).

 Distribution Industry
Hur ni kan minska kostnader, handläggningstider, förbättra kundnöjdheten med Sage X3 inom distribution, logistik, supply chain.

 Distribution - Challenges and outlook for a fast-moving market
Om utmaningar och framtid för företag med fokus på logistik och distribution och hur Sage X3 stöder dessa krav.

 Sage X3 for Process Manufacturing
Med ökad reglering, ökade kundkrav och höga utvecklingskostnader kan det vara svårt att behålla konkurrenskraften för process tillverkande företag. Sage X3 affärssystem för processtillverkande företag är skapat för att möta och hantera dessa krav. 

 Process manufacturing and ERP: Worlwide customer insight
Upptäck vad nuvarande användare av Sage X3 anser om deras utmaningar och hur de hanteras i Sage X3.

 Grow forward with faster, simpler, and flexible ERP
Väx snabbare med ett snabbare, enklare och flexibelt affärssystem.

 Sage X3: Top seven enhancements
Nyheter och förbättringar i senaste versioner av affärssystemet Sage X3.

 Sage X3 – Sage Enterprise Intelligence
En intuitiv BI-lösning integrerad med Sage X3, vilket möjliggör snabbare analys och rapportering samt bättre underbyggda beslut.

 Benefits of mobile ERP function in manufacturing
Fördelar med mobilitet och mobila funktioner för tillverkande företag.

 Supporting workplace mobility with ERP
För alla företag är snabb, säker tillgång till affärsinformation i realtid via mobila enheter en allt viktigare faktor. Hur påverkar ett mobilt affärssystem din verksamhet?

 Solution Capabilities Guide 
En guide med översikt av alla moduler, funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem. 

 Architecture and system requirements Version 12 
Presentation av teknisk plattform och arkitektur i Sage EM affärssystem.


Sage X3 Moduler


Sage X3 erbjuder en omfattande och integrerad funktionalitet för att stödja alla dina viktiga affärsprocesser med minimala IT-investeringar och resurser.distribution

EKONOMISK REDOVISNING

– Hantera din redovisning

Sage X3 omfattar ekonomi, personal, affärsredovisning, budget, åtaganden och anläggningstillgångar. Dessutom hanteras överföringar från ett land till ett annat och mellan dotterbolag och ditt huvudkontor. Den flexibla redovisningsstrukturen (multi-ledger och multi chart of accounts) möjliggör att kombinera den globala visionen med lokala operationella krav.

Läs mer


tillverkning  

INKÖP

–  Hantera dina leverantörer

Sage X3 möjliggör att integrerat hantera hela inköpsprocessen från offertförfrågan, anbudsförfrågan, genomgång och uppföljning av svar och integrering av leverantörsprislistor. Sage X3 hjälper dig till smartare inköp genom att spåra inköpsanmodan, skapa beställningar, inleveranser och underleverantörsorder.

Läs mer


process tillverkning

KUNDORDER

– Öka försäljningen

Sage X3 ger snabb och enkel tillgång till information om produkter, disponibilitet, leveransläge, prislistor, rabatter och transportörer. Du kan ge offerter, registrera order, hantera orderbekräftelser och kontrakt, visa och fördela varor från flera lager och juridiska enheter samt hantera plock och utleveranser innan fakturering.

Läs merdistribution

KUNDTJÄNST

– Nöjda kunder

Gläd dina kunder med exceptionell service. Full integration med försäljning, lager, inköp, redovisning och tillverkning ger en 360-graders förståelse av alla kundaktiviteter, allt i ett verksamhetssystem. Du som användare kan bygga din egen workspace för att snabbt finna korrekta svar.

Läs mer


tillverkning  

LAGERHANTERING

– Optimera ditt lager

Håll jämna steg med efterfrågan och säkerställ optimal effektivitet genom realtidsövervakning av lagerstatus. Lagerstyrningen är konfigurerbar per bolag med tillämpning av multi-site, multi-stock och multi-location. Införliva kraftfulla kvalitetsfunktioner inklusive total spårbarhet i realtid, genom hela materialflödet.

Läs mer


process tillverkning

TILLVERKNING

– Förbättra din produktionsplanering

Nå marknaden snabbt genom att hantera alla dina tillverkningsprocesser i ett komplett affärssystem. Sage X3 stöder planering, schemaläggning och kontrollaktiviteter för både process- och diskret tillverkning. Sage X3 hanterar även blandade tillverkningssätt.

Läs merdistribution

RAPPORTERING & AFFÄRSANALYS

– Få värdefulla insikter

Ge hela teamet den information de behöver för snabbare och mer strategiska beslut. Realtidsanalyser, varningar och meddelanden ger varje roll i organisationen möjlighet att agera på förändrade affärsförhållanden.

Läs mer


tillverkning  

DOKUMENT & OFFICE INTEGRATION

– Öka samarbetet

Sage X3 ökar effektiviteten och samarbetet i ditt team genom att integrera alla dokumentflöden i ett enda, sammanhängande och sökbart bibliotek. Dessutom integrerat med Microsoft Office.

Läs mer


process tillverkning

ROLLBASERAD WORKSPACE

– Bättre effektivitet

Låt användarna själva öka användbarheten, produktiviteten och tillgängligheten av ditt affärssystem genom att tillhandahålla hög personlig tillgång till relevanta uppgifter och information inom både avdelningar och arbetsroller.

Läs mer


Sage X3 Cloud

Företag blomstrar när de inte behöver spendera tid och pengar på IT-personal och teknikstöd. Hur? Genom att investera i SaaS (Software as a Service) baserade affärssystem som Sage X3 Cloud som hjälper företagen att växa medan de driver en effektiv och smidig affärsverksamhet.


Vad är Sage X3 Cloud?

Sage X3 Cloud är ett SaaS-baserat affärssystem som hanterar alla funktioner i ditt företag som till exempel redovisning, rapportering, distribution, tillverkning och serviceaktiviteter i en kraftfull och integrerad lösning. Som cloud lösning riktar sig Sage X3 affärssystem sig till företag som värderar enkel distribution av affärssystemet som sänker kostnaderna för servrar, hårdvara osv. samt reducerar behovet av intern IT-support och underhåll.

Sage X3 Cloud passar

Sage X3 Cloud passar företag som föredrar att inte göra en initial investering i affärssystem, systemplattform med hårdvara, operativsystem och säkerhet för sitt nya affärssystem och / eller har begränsad intern IT-kunskap eller resurser. Sage X3 Cloud stöder hantering av internationella verksamheter och komplexa organisationer och rapporteringsstrukturer (multi-company, multi-site, multi-ledger och multi-legislation).

Valfrihet med Sage X3

Sage X3 erbjuder valfrihet hur ni vill drifta, hantera Sage X3 affärssystem.

Sage X3 On-Premise som driftas i er egen IT-miljö eller hos driftspartner där licenserna köps enligt traditionell modell eller via en årlig prenumeration. 

Sage X3 Cloud där Sage hanterar drift, infrastruktur och övervakning. Där affärssystem och dess plattform med tjänster levereras som en molntjänst med en årlig prenumeration.


Varför Sage X3 Cloud? > Hastighet

– Infrastrukturen är uppsatt och klar

– Distribuera Sage X3 snabbt

– Snabb leverans av nya funktioner

– Snabbare nå affärsnytta

Varför Sage X3 Cloud? > Enkelhet

– enkel tillgång till nya versioner

– alltid den senaste versionen

– mindre behov av IT-resurser

– låg, förutsägbar kostnad

Varför Sage X3 Cloud? > Flexibilitet

– ingen startinvestering

– minskat behov av interna resurser

– anpassningar påverkas inte

– lägre kostnader för infrastruktur


Här en tjänst där du kan du konfiguera och få en skräddarsydd offert på Sage X3 affärssystem.

Du skapar ett konto där din e-postadress är ditt Användarnamn och får tillgång till tjänsten.
Genom att besvara några frågor skapas en kostnadsuppskattning för de Sage X3 licenser
och implementationstjänster som behövs för ert företags verksamhet.
 
Offerten mailas till den e-postadress du har som användarnamn och sparas,
så du kan alltid logga in igen och ändra uppgifter efterhand.
 
Konfigurera ditt Sage X3 här >


Flexibelt och skalbart för att stödja hela ditt företag

Sage X3 erbjuder kraftfulla funktioner som kan konfigureras för att möta ert företags unika sätt att bedriva verksamhet och göra affärer. Affärssystemets flexibla datamodell stöder komplexa organisations- och rapporteringsstrukturer. Detta förenklar och effektiviserar hantering av flera anläggningar, företag eller affärsenheter, regioner och länder från en gemensam installerad instans av Sage X3.

Personlig webb och mobil användarupplevelse

Med Sage X3 introduceras en bättre och mer personlig användarupplevelse med säker webb och mobil teknik i sin kärna. Oavsett om det är på kontoret eller på resande fot får alla Sage X3 användare tillgång till den information de behöver, i ett intuitivt gränssnitt, personligt för deras roll. Distribution av Sage X3 till alla användare via mobil och webb möjliggör tillgång till gemensamma företagsdata, från var som helst och på vilken enhet och plattform som helst. Sage X3 har ett HTML5 gränssnitt som ger ett intuitivt användargränssnitt i webbläsaren och möjliggör omfattande personalisering av användarna.

Sage X3 mobilt

Klart för din bransch

Till skillnad från andra affärssystem och systemlösningar som är starkt beroende av add-on programvara och integrationer för att stödja branschspecifika processer, innehåller affärssystemet Sage X3 funktioner som är klara att använda i de flesta företag inom distribution, tillverkning och service. Sage X3 har en flexibel web service teknik vilket möjliggör enkel integration och åtkomst av kompletterande lösningar när det behövs.

Sage X3 för olika branscher

Klart att hantera alla affärsprocesser

Sage X3 ger rik funktionalitet för att stödja alla viktiga affärsprocesser med minimal investering i IT och resurser.
– Ett affärssystem som integrerar inköp, lager, anläggningar, tillverkning, försäljning, kundservice, redovisning och finansiering.
– En lösning med möjlighet till automatisering av arbetsflöden för att påskynda affärsprocesser och förbättra uppföljning inom alla områden av verksamheten.
– Inbyggda analyser för djupare insikt i verksamheten med snabbare rapportering, kommunikation och beslutsfattande.

Sage X3 för global verksamhet

Redo att växa i en global verksamhet

Sage X3 eliminerar komplexiteten att hantera en internationell affärsverksamhet. Det förenklar hantering av internationell handel med leverantörer, entreprenörer, partners och kunder (flera språk, flera valutor) och kan hantera en global verksamhet från en gemensam installerad instans (multi legislation, multi ledger, multi site, multi currency, multi company).

Affärsprocesser Sage X3

Läs mer i Solution Capabilities Guide här >

En guide med översikt av alla moduler, funktioner och produktegenskaper i Sage X3 affärssystem.


Du använder dig av en gammal webbläsare som har kända säkerhetshål och webbkläsaren klarar inte av att visa alla funktioner korrekt på vår hemsida. Klicka här för att ladda ner en Gratis webbläsare. Dessa webbläsare är de senaste versionerna av de populäraste webbläsarna.